ChristenUnie (CU) - Verkiezingen TK 2010

Artikelindex

Verkiezingen 9 juni 2010

Nationaal

VOORUITZIEN , Christelijk-sociaal perspectief, Verkiezingsprogramma ChristenUnie 2010-2014

Effectiever drugsbeleid

Het tweeslachtige drugsbeleid is de laatste tientallen jareneen bron van ellende geweest. Het doel, softdrugs buitende criminaliteit houden, is niet bereikt. In plaats daarvan is het beleid een enorme impuls geweest voor de groei van de georganiseerde criminaliteit. Drugs zijn 'gewoon' geworden en hebben veel verslaafden tot slachtoffer gemaakt. Gelukkig is mede door invloed van de ChristenUnie ook op deze terreinen een kentering opgetreden. Het aantal coffeeshops is sterk teruggedrongen, zeker in de buurt van scholen. Wietplantages worden stelselmatig opgerold. Er is veel beter zicht op het feit dat mensen die profiteren van activiteiten als drugshandel, prostitutie, gokken, illegale arbeid vaak nergens voor terugdeinzen. We zijn gaan beseffen dat zij vanuit hun onderwereld winsten opstrijken die, eenmaal witgewassen, de bovenwereld corrumperen. Het is tijd voor een heldere lijn en dus:

• Verdwijnen de coffeeshops uit het straatbeeld

• Geldt op straat en in publieke ruimten een blowverbod

• Is er een nultolerantie voor gebruik van en beschikkenover drugs bij 18-minners

• Zijn methadonprogramma's of heroïneverstrekking aan verslaafden alleen toelaatbaar als zij zijn gericht op afkicken

• Verdwijnt het onderscheid tussen hard- en softdrugs

• Geldt een nultolerantie voor drugstoeristen en drugsrunners

• Worden huizen en ruimten waarin wietplantages worden aangetroffen, verbeurd verklaard indien dit verwijtbaar is aan de eigenaar.

De ChristenUnie in het kabinet heeft een andere wind laten waaien op het gebied van alcohol en drugs: er wordt in veel gemeenten gebruik gemaakt van het blowverbod opbepaalde plekken, het aantal coffeeshops in de buurt van scholen is verminderd en de normstelling en controle opde minimale verkoopleeftijd van alcohol aan jongeren is strakker geworden.

•Supermarkten en slijterijen respectievelijk coffeeshops verliezen hun verkoopvergunning bij driemaal overtreding van de leeftijdsgrens.

• Zowel het beschikbaar hebben van alcohol als van drugsdoor jongeren tot 18 jaar in de publieke ruimte wordtstrafbaar gesteld. Dit heeft tot gevolg dat alcohol en drugsgebruik door jongeren onder de 18 op straat niet meer mogelijk is.

• Er komen alcohol- en drugsvrije zones op plaatsen waar veel minderjarigen komen (rond school, sport en vereniging).

• Er komt een verbod op blowen in de openbare ruimte.

• Gemeenten krijgen de bevoegdheid om de sluitingstijden in de horeca te reguleren volgens het 'Vroeg opstap'-principe.

Anker (nr.9 op de lijst) trekt op 11 maart 2008 zijn steun aan de door de CU mede-ingediende motie 214 in en onthoudt zich van stemming . Hij moest wel, want steun aan deze motie was in strijd met het regeerakkoord PvdA-CDA-CU (kort door de bocht samengevat: toestand coffeeshops verbetert niet maar zal ook niet verslechteren).

Nog in 1975 is door Jongeling (GPV) gevraagd de VARA het uitzenden van de beursberichten door Koos Zwart te verbieden. Het GPV en RPF vormen nu de CU. De CU kende haar bloeitijd onder Gert Schutte (GPV, CU), bijkans het grondwettelijk geweten van de Tweede Kamer. Het zag er naar uit dat Rouvoet (CU) deze lijn zou voortzetten, de wereldlijke blik. Rouvoet komt echter steeds benarder naar voren met zijn huidige portefeuille familiewaarden. De CU staat links van het CDA, maar is in sommige opzichten een stuk rechtser. Verschil met het CDA is er dus eigenlijk niet, beiden willen per morgen van de coffeeshops af.

Overigens, is de CU het fusieproject van Gert Schutte (Gereformeerd Politiek Verbond, GPV) en de RPF (Reformatorische Politieke Federatie). Op het laatste moment besloot de SGP hier niet aan mee te doen - beducht als de SGP is dat het eigen geluid in Den Haag niet te horen zal zijn, zo hier en daar tussen al het praktisch politiek handwerk van die linksige Christen Unie.

Friesland

ChristenUnie Fryslân : De ChristenUnie is der fan oertsjûge dat de jeugd beskerme wurde moat, as it om oermjittich alkohol en drugsgebrûk giet. Wy binne dêrom tige bliid mei it sluten konvenant fan alle 36 Fryske gemeenten en de Provinsje Fryslân. It meiinoar realisearjen fan de ambysjes ûnderstypje wy mei hert en siel. (In het Nederlands: De ChristenUnie is ervan overtuigd dat de jeugd moet worden beschermd als het overmatig alcohol- drugsgebruik gaat. We zijn daarom erg blij met het sluiten van een convenant met alle 36 Friese gemeenten en de Provincie Fryslân. Het met elkaar realiseren van de ambities understeunen we met hart en ziel.)

De laatste stand van zaken luid en duidelijk op de website van de Christen Unie:

Drugs

Bij een overheid die duidelijke grenzen stelt, past geen gedoogbeleid. Door softdrugs te gedogen maakt de overheid zich mede verantwoordelijk voor een gebruikerscultuur waarvan de zwakken in onze samenleving de dupe zijn. Het tweeslachtige drugsbeleid is de laatste tientallen jaren een bron van ellende geweest. Het doel, softdrugs buiten de criminaliteit houden, is niet bereikt. In plaats daarvan is het beleid een enorme impuls geweest voor de groei van de georganiseerde criminaliteit. Drugs zijn ‘gewoon’ geworden en hebben veel verslaafden tot slachtoffer gemaakt.

Mede door invloed van de ChristenUnie  is het aantal coffeeshops sterk teruggedrongen, zeker in de buurt van scholen en zijn wietplantages stelselmatig opgerold. Die heldere lijn moet worden voortgezet. Coffeeshops moeten uit het straatbeeld verdwijnen. Op straat en in publieke ruimten moet een blowverbod van kracht worden. Jongeren onder de achttien mogen geen drugs bezitten of gebruiken. Methadonprogramma’s en heroïneverstrekking aan verslaafden zijn alleen toelaatbaar als zij zijn gericht op afkicken. Het onderscheid tussen hard- en softdrugs wordt afgeschaft. Voor drugstoeristen en drugsrunners geldt een nultolerantie. En huizen en ruimten waarin wietplantages worden aangetroffen, worden verbeurd verklaard (indien dit verwijtbaar is aan de eigenaar).

XTC is een harddrug en behoort als zodanig te worden behandeld. Dit betekent onder andere een consequente opsporing en vervolging van de verkoop en het bezit van XTC, in het bijzonder bij uitgaansgelegenheden en dansfestijnen.

Zie ook:

 • Verkiezingsprogramma 2010:1.1 Wijken tot bloei brengen
 • Beleidsprogramma kabinet Balkenende IV : 5.3: Aanpak overlast en verloedering
 • W.I.: boek: Samen de schouders eronder (S. Kennedy/ G-J spijker)
 • W.I.: Kort Commentaar 13: Maatschappelijk relevante media (R. Nijhoff)
 • W.I.: Denkwijzer 2007-3
 • W.I.: Denkwijzer 2003-5

Op de ChristenUnie website:

  • ChristenUnie: Ontmasker mythe over softdrugs (E. Wiegman/J. Voordewind/E. Anker, september 2009)
  • Drugs weghalen uit straatbeeld (E. Anker, januari 2008)
  • Bestrijding illegale drugshandel (H. Blokland, maart 2004)
  • ChristenUnie principieel tegen overheid als wietteler (A. Slob, december 2008)
  • Overleg synthetische drugs (E. Anker, juni 2007)
  • Bijdrage debat over het drugsbeleid (E. Anker, maart 2008)

Bron: website CU http://www.christenunie.nl