ChristenUnie (CU) - Jongerenorganisatie

Artikelindex

PerspectieF

PerspectieF is de jongerenafdeling van de ChristenUnie. PerspectieF is via deze link te bereiken.

Citaten van de Jongerenwebsite.

PerspectieF reageert op JD: ‘Begin met preken, Stop met kweken!’.

vrijdag 10 oktober 2014 11:51
‘Begin met preken, Stop met kweken!’ Met die boodschap reageert PerspectieF ChristenUnie-jongeren op de oproep van de Jonge Democraten aan minister Ivo Opstelten van Justitie om het kweken van wiet te laten reguleren. Aanleiding van de actie is een wetsvoorstel van de minister om zogenaamde growshops te verbieden, en daarmee handelingen die leiden tot illegale hennepteelt strafbaar te stellen.
PerspectieF steunt op dit punt de aanpak van de minister. Voorzitter Erik-Jan Hakvoort: “De THC-gehaltes van gekweekte wiet rijzen de pan uit door de lampen en plantenbakken die deze alternatieve tuincentra aanbieden. Dat maakt wiet tot een echte harddrug. De Jonge Democraten miskennen de schadelijke gevolgen van deze trent”. Met het oog op de volksgezondheid moet de overheid daar niet aan willen bijdragen. Het reguleren van de wietkweek is een verkeerde afslag die ons land meer geld zal kosten in nazorg dan opleveren in BTW.
De nieuwe regering in België liet vandaag weten een einde te maken aan het gedoogbeleid in het land. PerspectieF ziet in dit standpunt een voorbeeld voor de Nederlandse regering. We zien dat het gedogen van softdrugs in Nederland nog dagelijks voor problemen zorgt. Reguleren zal hier geen oplossing voor zijn, dus blijven wij pleiten voor het strafbaar stellen van de particuliere kweek en het verbieden van growshops.
In een scripta schreven wij al eerder over dit onderwerp. Lees hier meer!

Cannabis

Laatst gewijzigd op: 12-07-11
Uit onderzoeken van het Trimbos instituut en het WODC blijkt dat Nederlandse jongeren tussen de 15 – 16 jaar en 12 – 18 jaar tot de hoogste groep cannabisgebruikers van Europa behoort. Daarnaast is duidelijk dat de scheiding van de soft- en harddrugsmarkt aan de producentenkant volledig is mislukt en aan de consumentenmarkt vervaagt door het verhogen van het THC – gehalte in cannabis. Bovendien leidt het beleid van Nederland in de huidige internationale context tot het aantrekken van drugsgerelateerde criminele circuits, drugstoerisme en imagoschade in het buitenland. Bovendien blijkt het problematisch om bij gebruik de gevolgen te overzien.
Twee belangrijke oorzaken van de huidige problematiek zijn enerzijds de unieke positie van Nederland in Europa en anderzijds de normalisatie van cannabisgebruik in de samenleving. Het nieuwe model pakt deze zaken per direct aan:
1. De aanpak van hennepteelt wordt gecontinueerd en de export van de interne markt blijft hard worden aangepakt.
2. De coffeeshops binnen een straal van 250 meter van scholen worden direct gesloten en de criteria voor de andere coffeeshops worden beter gehandhaafd.
3. Dit geheel gaat gepaard met inzet op preventie en goede communicatie en voorlichting van de Rijksoverheid over deze beleidsvoorstellen.
4. Per direct een gebruikersverbod van cannabis in openbare ruimten.

Ten einde moeten deze maatregelen zorgen dat de tijd rijpt om constructief de deur van de coffeeshop te sluiten, zonder direct alle gebruikers de illegaliteit in te duwen maar juist de mogelijkheid te bieden af te bouwen. Door dit beleid wordt de schade voor Nederland beperkt. De aanzuigende werking van criminele circuits bij coffeeshops verdwijnt, de imagoschade van Nederland wordt tegengegaan, drugstoerisme zal langzaam verdwijnen en drugsgerelateerde overlast kan beter worden bestreden.

Voor aanpak verder drusgsbeleid zie: Drugs .

Drugs

Laatst gewijzigd op: 19-04-07

Nederland gedoogt verslaving in allerlei soorten. Het drugs- en gokbeleid van Nederland is toe aan een grondige revisie. De problematiek van de verslaving moet centraal komen te staan. Het is tijd voor nieuw beleid van preventie, voorlichting en ontmoediging en van een krachtiger aanpak van de uitwassen om de verloedering van de samenleving tegen te gaan. De overheid moet zich inspannen om mensen van hun verslaving af te helpen en dient daarom een goede verslavingszorg te garanderen. Verslaafden zijn niet gediend met een tolerant beleid, maar worden eerder geholpen met hulpverlening gericht op afkicken en mogelijkheden om weer op een normale manier te kunnen functioneren in de maatschappij. Drugs moeten daarom zoveel mogelijk worden geweerd uit de samenleving.

Er moet worden gestopt met het gedoogbeleid ten aanzien van softdrugs. De afgelopen jaren is het softdruggebruik gestegen en de leeftijd waarop jongeren kennis maken met softdrugs gedaald. Het aantal verslaafden aan harddrugs blijft stabiel. Het gedoogbe­leid heeft softdrugs uit de sfeer van de criminaliteit gehaald, maar heeft druggebruikers en burgers die overlast ervaren in de kou laten staan. Het gedoogbeleid komt de overheid goed uit, maar onder­mijnt de gemeenschap. De overheid dient zich sterker te manifesteren als de hoeder van het welzijn en de gezondheid van mensen. Door softdrugs te gedogen maakt de overheid zich medeverantwoor­delijkheid voor een gebruikerscultuur waarvan de zwakken de dupe zijn.

ChristenUnie-jongeren pleiten voor strafbaar stellen openbaar drugsgebruik.

Drugsverkoop en drugsgebruik leiden tot problemen in de samenleving, verkoop trekt criminele circuits aan, het gedoogbeleid in Nederland zorgt voor grote aantallen drugstoeristen en een grote groep jongeren gebruiken al op jonge leeftijd drugs, met alle schadelijke gevolgen nu en in de toekomst van dien. Daarnaast lijdt Nederland reputatieschade in het buitenland met dit gedoogbeleid.Voorzitter Robert Heij legt uit: ‘In de discussie over drugs wordt vaak gesproken over vrijheid, deze vrijheid gaat uit van het schadebeginsel: het niet aanrichten van schade aan anderen. We gaan uit van een brede, eerlijke vrijheidsafweging waar ook schade door accumulatie en schade buiten anderen, bijvoorbeeld het milieu of de gemeenschap, worden meegewogen’.Heij: ‘Er moet per direct worden ingegrepen, zodat we zo snel mogelijk kunnen overgaan tot sluiting van alle coffeeshops.’ PerspectieF stelt vier actiepunten voor. Ten eerste, de aanpak van hennepteelt en export blijft hard worden aangepakt. Daarnaast worden coffeeshops binnen een straal van 250 meter van scholen per direct gesloten en criteria voor andere coffeeshops worden strenger gehandhaafd. Vervolgens zet de Rijksoverheid in op preventie en zorgt voor een goede communicatie van de uitvoering van het beleid. En ten slotte wordt per direct een gebruiksverbod van cannabis in de openbare ruimte ingesteld.Met deze maatregelen pleit PerspectieF voor de afschaffing van het failliete gedoogbeleid. ScriptaPerspectieF lanceerde vandaag ook de scripta 'Cannabis'. Klik hier voor de scripta. MediaDiverse media hebben een artikel gewijd aan het pleidooi van PerpsectieF, zie hieronder:De Telegraaf: "CU-jongeren ten strijde tegen softdrugs"

Reformatorisch Dagblad: "CU-jongeren: Verbied openbaar drugsgebruik"

Maandag 16 mei vond in Den Haag het 'Cannabis tribunaal' plaats. Op dit tribunaal stond de vraag centraal waar het heen moet met het Nederlandse cannabisbeleid, na 35 jaar gedogen. Namens PerspectieF nam Maarten van Ooijen, bestuurslid politiek binnenland, deel aan het tribunaal. Meer info over het tribunaal is hier te vinden.