Partij van de Arbeid (PvdA) - Verkiezingen TK 2010

Artikelindex

Verkiezingen 9 juni 2010

De PvdA heeft de kabinetsformatie verloren, wat doen ze? Lea Bouwmeester , intussen, werkt stug door en geeft als haar mening dat een wietpasje voor coffeeshops niet kan zolang dat juridisch niet uitgeprocedeerd is, we wachten op de uitspraak van de Raad van State (ARRvS). Burgemeester Rob van Gijzel zag zijn idee voor stadstuin beloond met een verbod, weerstand en hoon - het zal er niet van komen.

In de definitieve versie van Iedereen telt mee, De kracht van Nederland, PvdA verkiezingsprogramma 2010 is het volgende over cannabis (gerelateerde zaken) te vinden:

"Het gedoogbeleid aan de achterdeur van de coffeeshop veroorzaakt overlast in buurten. Het leidt tot illegale thuisteelt en trekt georganiseerde criminaliteit aan. Daar kunnen we vanaf als we de teelt strikt reguleren en de coffeeshops behandelen als een normaal horecabedrijf. Strikte handhaving van de shops en voorlichting aan jongeren over softdrugs blijft nodig. Met de justitiële capaciteit die hierdoor vrijvalt kan het aantal buurtagenten verder omhoog. Regionale experimenten met gereguleerde teelt zijn een zinvolle eerste stap. Het succesvolle beleid voor begeleide heroïneverstrekking wordt voortgezet in die gemeenten waar dit nodig is." [pag. 57]. En: "Het begint met voorkomen. Grote winst in de gezondheidszorg is te boeken door preventie. Onze leefstijl brengt te vaak gezondheidsklachten met zich mee. Voorlichting over goede voeding, het bevorderen van sport en beweging, mogelijkheden creëren voor kinderen om buiten te spelen, het bestrijden van eenzaamheid bij ouderen, ontmoedigen van alcohol- en drugsgebruik bij jongeren en handhaving zijn van groot belang." [pag. 50].

De ex-minister van Binnnenlandse Zaken, Guusje ter Horst (PvdA), bepleitte ademtests in (sommige) uitgaansgebieden. De blaastest is bedoeld om op te kunnen treden tegen openbare dronkenschap in stadscentra (en daarbij optredende geweldsincidenten), maar kan ook een spoortje van THC detecteren.Let wel: minister Klink kwam hier niet mee. Het aandachtspunt is ingegeven door handhaving openbare orde. En niet een vanwege volksgezondheid aan de orde gesteld punt.

De PvdA is in 1946 medeopgericht door de geheelonthouder Koos Vorrink . In 1976 is de opiumwet behoorlijk gewijzigd door zijn dochter, Irene Vorrink (een glaasje wijn). Op dat punt voerde haar zoon Koos Zwart (drinkt geen alcohol) vanaf 1967 campagne voor het maken van onderscheid in een nieuwe opiumwet.