Partij van de Arbeid (PvdA) - Verkiezingen EP 2019

Artikelindex

 

Bij Manifest PES 2019 ‘Een nieuw sociaal contract voor Europa’ waarin de PvdA zitting heeft wordt een visie uiteengezet;

Europa moet de biodiversiteit op ons continent en in de wereld beschermen en de vervuiling een halt toeroepen…De EU moet een pact voor duurzame ontwikkeling met sociale en ecologische doelstellingen aannemen om ervoor te zorgen dat de economische belangen het milieu niet overtroeven. Een fonds voor rechtvaardige transitie zal de VN-agenda en - doelstellingen op het vlak van duurzame ontwikkeling voor 2030 op een sociaal verantwoorde manier helpen implementeren… We zullen energie- en waterarmoede bestrijden, zorgen voor toegankelijk, gezond en goed voedsel en veilige producten en een einde maken aan de schadelijke blootstelling aan giftige chemicaliën. Een hervorming van het landbouwbeleid van de EU zou ervoor moeten zorgen dat de nieuwe maatschappelijke eisen ingevuld kunnen worden, zoals duurzame productiemethoden, betere voeding, minder voedselverspilling, beter dierenwelzijn, klimaatbescherming en het behoud van de biodiversiteit’


Hierbij wordt dus wel gesproken over invulling geven aan behoud van biodiversiteit en duurzame productiemethoden, maar niet expliciet over een visie aangaande vezelhennep, cannabis en/of drugsbeleid in Europa.

pes

 

 

 

 

Partij van Europese Socialisten (PES) - Party of European Socialists (PES)

De Partij van Europese Sociaal-Democraten (PES) is de overkoepelende partij van Europese sociaaldemocratische partijen. Bij de PES zijn behalve de Nederlandse PvdA onder meer de Britse Labour Party, de Duitse Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD), de Franse Parti Socialiste (PS) en de Italiaanse Partito Socialista Italiano aangesloten. Bij de PES zijn ook partijen aangesloten uit onder meer Noorwegen, Turkije en Servië.