Partij Voor de Vrijheid (PVV)

Artikelindex

Verkiezingsprogramma PVV 2021-2025 Het gaat om u 

De krantenbezorger wordt soms letterlijk van de weg gedrukt door de drugskoerier.

De PVV wil een zerotolerancebeleid waarbij criminelen worden opgepakt en langdurig in de cel worden gezet.

Harde aanpak drugscriminaliteit.


Keihard optreden en niet reguleren. Dat is de samenvatting van de uitspraken van de PVV als het gaat over het softdrugsbeleid in Nederland. Het produceren, bezitten en gebruiken van softdrugs is in het verleden strafbaar gesteld vanwege de bescherming van de volksgezondheid en de bestrijding van criminaliteit. Deze argumenten gelden wat de PVV betreft nog steeds. Bijzonder is dat de PVV toch voor de motie stemt om in overleg te treden met vertegenwoordigers van patiënten en telers om tot een gevarieerder aanbod van gedoogde medicinale cannabis te komen.


 

In het Verkiezingsprogramma Europees Parlement 2019 van de PVV (waarin er voor een Nexit wordt gepleit) is er geen referentie aan softdrugsbeleid. De PVV-delegatie in het Europees Parlement telt vier leden en maakt deel uit van de fractie Europa van Naties en Vrijheid (ENF)

vrijheid 300x139

In aanloop naar de vorming van de fractie in 2015 namen het Front National, de FPÖ en Lega Nord het initiatief tot oprichting van een Europese politieke partij: de Beweging voor een Europa van Naties en Vrijheid (MENF). In juni 2015 slaagden de leden van de MENF erin om een fractie te vormen in het Europees Parlement, samen met de PVV, het Vlaams Belang, de Poolse KNP en een ex-UKIP-Europarlementariër: de fractie Europa van Naties en Vrijheid (ENF). De PVV-delegatie in het Europees Parlement telt vier leden.

ENF keert zich tegen Europese Unie in haar huidige vorm en wil terug naar een Europa van onafhankelijke staten die op economisch gebied met elkaar samenwerken.


Wetsontwerp experiment gesloten coffeeshopketen

De Tweede Kamer heeft het Wetsontwerp experiment gesloten coffeeshopketen op 22 januari 2019 aangenomen - Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, D66, VVD, CDA, ChristenUnie en FvD. Tegen: PVV, DENK en SGP.

Het voorstel ligt nu voor behandeling in de Eerste Kamer. Het voorbereidend onderzoek door de Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) vindt plaats op 26 maart 2019.

De stemming werd vooraf gegaan door een plenair debat (in 2 delen) op 17 januari 2017. Er was in de Tweede Kamer verdeeldheid en onduidelijkheid over het wetsontwerp experiment gesloten coffeeshopketen (de AMvB was alleen in concept nog maar verschenen).

SP, GroenLinks en PvdA willen graag experimenteren met legale wietteelt, maar vinden de opzet van het wetsvoorstel te mager en hebben getracht de grenzen van het experiment te "verruimen", hierbij (vrijwel) altijd gesteund door het de Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie, Denk, en 50PLUS.

cannabis kieswijzer PVV480x280

 

 

 

De coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie bleken tegen elke poging van links het experiment te "verruimen". Hierbij altijd gesteund door de PVV en SGP.

Stemmingen over de moties (22 januari 2019) - De SP, GroenLinks en PvdA willen o.a. dat het aantal gemeenten dat aan de proeven meedoet, niet op voorhand wordt vastgelegd op de zes tot tien die in het regeerakkoord zijn afgesproken. Zij zien bijvoorbeeld ook niets in een verplicht I-criterium. Een beperkt aantal vergunningen voor kwekers heeft ook niet hun voorkeur. De drie linkse partijen werden bij de stemmingen over de moties vaak gesteund door Partij voor de Dieren, Denk, Forum voor Democratie en 50PLUS. Coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie waren zoals gezegd tegen "experiment-verruiming". Ze vonden hiervoor steun bij de PVV en SGP.


Tweede Kamerverkiezingen 2017

Het PVV verkiezingsprogramma NEDERLAND WEER VAN ONS

Er staat niets wiet of softdrugs in het verkiezingsprogramma van de PVV.

Gezien het verleden concludeert de redactie van de Cannabiskieswijzer dat het standpunt van de PVV over cannabis nog steeds is: "Keihard optreden en niet reguleren"

Van de PVV website

Wet experiment gesloten coffeeshopketen

Laat ik omwille van het debat daarnaast ook nog een paar inhoudelijke redenen noemen naast het principiële standpunt dat de overheid zich niet schuldig moet maken aan strafbaar gedrag door haar eigen wetten te breken:
1. de vraag naar softdrugs is veel te groot en er is dus veel geld mee te verdienen, het zelf (laten) produceren van wiet onder staatsvlag verandert daar niet aan, het vergroot alleen het aanbod;
2. het grootste deel van softdrugs dat door criminelen wordt geproduceerd, gaat naar het buitenland;
3. de overheid moet drugsgebruik juist ontmoedigen, door het experiment wordt op zijn minst de indruk gewekt dat een jointje op zijn tijd geen probleem is en dat terwijl wetenschappelijk is aangetoond dat jongeren die beginnen met blowen, voor een groot deel na verloop van tijd overstappen op harddrugs;
4. de ‘staatswiet’ moet natuurlijk wel van een goede kwaliteit zijn en dat zorgt er voor dat deze gewild is. Je kan er geld op zetten dat deze ‘staatsplantages’ een crimineel doelwit gaan worden. En dan mag de politie het weer gaan oplossen. Niets voor niets adviseert de politie dan ook om de locatie gebonden beveiliging neer te leggen bij de telers en coffeeshophouders door inzet van particuliere beveiligers. Lees meer...


Op 11 juni 2015 schreef de PVV op haar website:

Dertigledendebat gereguleerde wietteelt in steden
Voorzitter,
Uitgangspunt van het Nederlands drugsbeleid is het onderscheid dat in de Opiumwet wordt gemaakt tussen harddrugs en softdrugs (cannabis/hennep/wiet), waarvan de risico's van laatstgenoemde voor de volksgezondheid minder groot zijn ingeschat. Softdrugs hebben daardoor een minder streng strafklimaat dan harddrugs. Maar laat er geen misverstand over bestaan: hennepteelt is in strijd met artikel 3 van de Opiumwet.

In Nederland is sprake van coffeeshopbeleid, wat inhoudt dat voor hennep speciale verkooppunten in de vorm van coffeeshops bestaan waar onder strikte voorwaarden de verkoop van softdrugs wordt gedoogd. De voorwaarden zijn de zogenoemde AHOJG-criteria: geen affichering (geen reclame maken), geen verkoop van harddrugs, geen overlast, geen verkoop aan jeugdigen en een geringe hoeveelheid hennep als voorraad.

En sinds 1 maart 2015 hebben we het nieuwe artikel 11a Opiumwet. Dit artikel verbiedt het verrichten van handelingen ter voorbereiding of ter vergemakkelijking van de illegale hennepteelt als dit beroeps- of bedrijfsmatig of grootschalig gebeurt. Dit betekent dat bijvoorbeeld growshops in strijd zijn met de wet en dat verhuurders van panden met hennepkwekerijen strafbaar zijn.

In maart 2015 heeft de politie in het kader van dit nieuwe wetsartikel invallen gedaan bij 55 growshops. Een goed begin, wat mijn fractie betreft. Maar een punt van aandacht is dat de politie niet overal even streng controleert of growshops zich aan het nieuwe wetsartikel houden. Zo hield de politie Zeeland/West-Brabant sinds 1 maart al 30 controles en namen ze bij 6 growshops zaken in beslag. In Den Haag zijn 24 growshops bezocht, maar in Noord-Nederland en Rotterdam staat de teller op nul. Wat gaat de minister doen aan deze ongelijkheid? Het zogenoemde 'waterbedeffect' moet worden voorkomen.

Voormalig minister Opstelten heeft in een brief aan de Kamer (24077 nr. 339) aangegeven dat uit WODC-onderzoek ("De export van in Nederland geteelde cannabis") blijkt dat naar schatting 78 tot 91 % van de hier geteelde hennep de grens overgaat naar het buitenland. De onderzoekers van dit rapport hebben echter laten weten dat de voormalig minister zijn eigen conclusie uit het onderzoek had getrokken. De conclusie van de onderzoekers was namelijk: we weten het percentage niet. Wat vindt de nieuwe minister hier nu van? En welke conclusie trekt hij uit het WODC rapport? Kan hij iets meer zeggen dan dat er sprake is van een "educated guess"?

Steeds meer gemeenten dringen er op aan hennepteelt officieel te reguleren. De gemeente Heerlen werkt verder aan een plan voor gereguleerde hennepteelt. En ook de gemeente Rotterdam heeft in april 2015 laten weten in dit kader plannen te ontwikkelen. Wat stelt de wet dan nog voor, kun je je afvragen. Maar goed, ik schuif deze vraag even door naar de minister. Wat gaat hij doen om er voor te zorgen dat deze 'hippiegemeenten' zich ook aan de wet houden?Voormalig minister Opstelten beloofde de Kamer een paar maanden geleden "koers te houden", maar dat past niet bij gemeenten die er hun eigen beleid op na houden.

De problemen rond het huidige gedoogbeleid los je namelijk niet op door gemeenten zelf hennep te laten verbouwen. In het rapport van de Commissie Van de Donk ("Geen deuren, maar daden", 2009) staat: "in de wereld van cannabishandel zijn de coffeeshops maar een bescheiden onderdeel geworden. Hierdoor kan het coffeeshopbeleid nu nog slechts een bescheiden effect hebben op de aanpak van productie van cannabis en de daaraan verbonden georganiseerde criminaliteit."

Daarnaast zal gereguleerde hennepteelt een aanzuigende werking hebben op buitenlandse drugstoeristen, omdat de kwaliteit van gemeentelijke hennep beter zal zijn. En dat is precies de reden waarom bendes criminelen er alles aan gelegen zal zijn de plantages van gemeenten te overvallen om de gemeentelijke 'kwaliteitswiet' te bemachtigen. En last but not least: reguleren wekt de verwachting van legaliseren.

En het produceren, bezitten en gebruiken van softdrugs is in het verleden strafbaar gesteld vanwege de bescherming van de volksgezondheid en de bestrijding van criminaliteit. Deze argumenten gelden wat mijn fractie betreft nog steeds. En die belangrijke onderwerpen zijn het beste gediend met keihard optreden en niet met reguleren.


Op 1 en 14 februari 2017 is in de Tweede Kamer de initiatiefwet (*) "Gesloten coffeeshopketen" van D66 besproken. Deze wet moet ervoor zorgen dat er mogelijkheden komen om "gedoogd" cannabis te telen. Tijdens dit debat zijn er drie amendementen (**) en zeven moties (***) aangekondigd en ingediend. (Meer weten!?)

De stemming in de Tweede Kamer over de wet was hoofdelijk in plaats van bij hand opsteken. De volgende fracties stemden voor de Initiatiefwet: 77 voor, te weten PvdA, SP, D66, GroenLinks, Groep Kuzu/Öztürk (DENK), PvdD, Groep Bontes/Van Klaveren (VNL), Van Vliet, 50 Plus, Klein (Vrijzinnige Partij), Houwers, en Monasch (Nieuwe Wegen) en 72 stemmen tegen (SGP, VVD, CDA, ChristenUnie en PVV)

Namens de PVV voerde mevrouw Helder het woord. De meest opmerkelijke uitspraken plaatsen we hierna:

  • Zelf heb ik geen behoefte aan uitstel, want het standpunt van mijn fractie zal er niet door veranderen. Maar als een collega graag wat tijd wil om de nieuwe punten te verwerken in haar inbreng, dan vind ik dat goed. Ik erken meteen dat ik bij de eerste termijn niet aanwezig ben geweest. Het is ook niet aan de initiatiefneemster te wijten dat we het advies laat hebben gekregen. Maar ik wil ook niet voor het voorstel gaan liggen. Daarom steun ik het voorstel van mevrouw Van Toorenburg dus wél.

Lees het complete verslag van 1 februari 2017

Kijk naar het debat op debat gemist 1 februari 2017

Lees het complete verslag van 14 februari 2017 februari 2017

Kijk naar het debat op debat gemist 14 februari 2017

Link naar de amendementen in het voorstel en de moties van 21 februari 2017

Link naar stemmingsuitslagen van 21 februari 2017:

Stemmingen over de amendementen en het voorstel

Stemmingen over de Moties.

Conclusie:Uit de bijdrage van mevrouw Helder blijkt niet of de fractie van de PVV voor of tegen het voorstel is. De PVV stemt tegen het voorstel. Het is wel bijzonder dat de partij vervolgens twee moties aan een meerderheid helpt. De ene motie maakt het mogelijk om drugs te testen op evenementen. En de andere motie "verzoekt de regering tevens om, in overleg te treden met vertegenwoordigers van patiënten en telers om tot een gevarieerder aanbod van gedoogde medicinale cannabis te komen". Is er dan toch een klein lichtje in de tunnel? Is er onder de ferme taal "keihard optreden en niet reguleren" dan toch wat groens te ontdekken?

(*)    Een initiatiefwet is een wetsvoorstel van een kamerlid.
(**)   Een amendement is een (voorgestelde) wijziging van het voorliggende voorstel. 
(***)  Een motie is een opdracht/ verzoek aan het kabinet. Het voorliggende voorstel wijzigt door een motie niet.


 De PVV heeft geen jongerenorganisatie.

Niet alleen jongeren, maar ook volwassenen kunnen geen lid worden van de PVV; de PVV is immers geen vereniging met leden, maar een stichting. Op dit moment kun je alleen sympatisant van de stichting zijn, betalen, (bij contract/belofte) over partijaangelegenheden naar buiten toe zwijgen en absoluut geen lid worden.


Periode 2012 - 2015

Eerste Kamer

De wijziging van de Opiumwet om alle handelingen die illegale hennepteelt voorbereiden en bevorderen strafbaar te stellen (met een gevangenisstraf tot 3 jaar of een geldboete) werd in het najaar van 2014 in de Eerste Kamer behandeld. De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 4 november 2014 en de stemming hierover een week later. Het wetsvoorstel is op 11 november 2014 bij hoofdelijke stemming met 39 stemmen voor (van VVD, CDA, PVV, ChristenUnie, SGP en OSF) en 31 stemmen tegen(van PvdA, SP, D66, GroenLinks, 50PLUS en PvdD) aangenomen. Dit zijn 70 van de 75 Eerste Kamerzetels: 5 Eerste Kamerleden hadden zich wegens ziekte of verblijf elders afgemeld.

Tijdens hetzelfde debat werd de motie - Ter Horst (PvdA) c.s.  (EK 32.842, L ) ingediend. In deze motie wordt de regering verzocht een commissie in te stellen om haar te adviseren over het toekomstige softdrugsbeleid in Nederland dat effectief de criminaliteit bestrijdt en de volksgezondheid dient. De motie werd mede ondertekend door M.M. de Boer (GroenLinks), Th.C. de Graaf (D66), J.G. Nagel (50PLUS), R.F. Ruers (SP). Na stemming bij zitten en opstaan op 11 november 2014 verworpen. PvdA, GroenLinks, SP, D66, PvdD en 50PLUS stemden voor.

Zie ook Cannabis in de Eerste Kamer .

De heer Kops (PVV): "Het is de bedoeling dat met dit wetsvoorstel een bijdrage geleverd wordt aan de bestrijding van de illegale hennepteelt, en dat is een goed streven. Mijn fractie is immers van mening dat onfrisse figuren die hun zakken vullen met deze illegale praktijken moeten worden aangepakt. Dat begint uiteraard bij de voorbereiding. (...) Criminelen in de wereld van de softdrugs maken elkaar het leven zuur met professionele bewapening. Geweld wordt niet geschuwd. Liquidaties op klaarlichte dag, midden op straat, dat gebeurt allemaal in ons land. Kortom: al deze praktijken leggen een enorme druk op onze samenleving, en zij moeten dan ook stoppen. (...) De growshops, de zogenaamde makelaars in softdrugs, zijn hierbij een belangrijke schakel en ook het grote probleem. Deze growshops kunnen en mogen zich niet langer verschuilen achter hun zogenaamde softe, onschuldige imago. Zij hebben immers maar één doel, en dat is het faciliteren en het bevorderen van illegale hennepteelt door het verstrekken van teeltbenodigdheden en teeltadviezen. Wie de illegale hennepteelt effectief aan banden wil leggen, zal dan ook moeten concluderen dat deze growshops dienen te worden aangepakt. Wie dit niet concludeert, maakt zich wat mij betreft in de strijd tegen illegale hennepteelt ongeloofwaardig. (...) Samenvattend, het inrichten van een kweeklocatie, het uitvoeren van het kweekproces, de handel, het transport en de verkoop zijn allemaal illegale praktijken, maar in ons land aan de orde van de dag, met alle negatieve gevolgen van dien. Dat moet dan ook een halt worden toegeroepen. Het voorliggende wetsvoorstel is een stap in de goede richting, omdat deze wet het mogelijk maakt om al in een relatief vroeg stadium op te treden. Daarom staat mijn fractie positief tegenover deze wet, die eerlijk gezegd natuurlijk al jaren geleden een feit had moeten zijn." (Behandeling - Verslag van de vergadering van 4 november 2014 (2014/2015 nr. 6) Eerste Kamer)

Tweede Kamer

24077-323 - Motie van de leden Berndsen-Jansen (D66) en Van Nispen (SP) over een proef met gereguleerde en gecertificeerde hennepteelt ten behoeve van coffeeshops. 73 VOOR - 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD, SP. 77 TEGEN - PVV, CDA, Groep Bontes/Van Klaveren, ChristenUnie, SGP, VVD, Van Vliet. Verworpen.

24077-328 - Motie van het lid Van der Staaij (SGP) c.s. over bevorderen dat in het gemeentelijk coffeeshopbeleid uitdrukkelijk ook de verbinding wordt gelegd met een preventief beleid ter voorkoming van drugsverslaving. 148 VOOR - VVD, PvdA, SP, CDA, D66, PVV, ChristenUnie, GroenLinks, SGP, PvdD, 50PLUS/Baay-Timmerman, Van Vliet, 50Plus/Klein . 2 TEGEN - Groep Bontes/Van Klaren, Van Vliet. Aangenomen.

24077-329 - Motie van het lid Van Nispen (SP) c.s. over afschaffen van het ingezetenencriterium. 33 VOOR - D66, GroenLinks, de PvdD en de SP. 117 TEGEN - VVD, PvdA, CDA, PVV, ChristenUnie, SGP, Groep Bontes/Van Klaveren, 50PLUS/Klein, 50PLUS/Baay-Timmerman, Van Vliet. Verworpen.

Landelijk verkiezingsprogramma "Hun Brussel, ons Nederland ". Website PVV.

16 oktober 2014 | Moties 24077-323 t/m 24077-332 Lees meer...

16 oktober 2014 | Algemeen overleg Coffeeshopbeleid (tweede termijn). Lees meer...

19 februari 2014 | Algemeen overleg Coffeeshopbeleid. Lees meer...

3 juli 2013 | Algemeen overleg Coffeeshopbeleid. Lees meer...

17 januari 2013 | Moties 24077-298 t/m 24077-306. Lees meer...

13 december 2012 | Algemeen overleg Clubpas. Lees meer...


Verkiezingen 12 september 2012

www.pvv.nl

Verkiezingsprogramma "Hun Brussel, ons Nederland"

Citaten uit het verkiezingsprogramma.

Geen coffeeshops in een straal van 1 kilometer rondom scholen.(Pagina 33)

Citaten van de partijwebsite.

Drugs zijn drugs, verbieden dus

Naar aanleiding van het hoofdlijnendebat drugs werd op 3 april in de Tweede Kamer de motie van PVV-kamerlid Andre Elissen aangenomen. De motie zorgt ervoor dat er een onderzoek komt zodat voortaan de handel in alle soorten drugs kan worden aangepakt.Tot nog toe kon de handel in een drug alleen worden bestreden als het middel specifiek vermeld stond op één van beide lijsten die de Opiumwet kent. Er zijn echter ruim 100 gevaarlijke nieuwe drugs, de zogenoemde designerdrugs, die niet op deze lijsten staan en daarom ook niet verboden zijn. Waardoor de handel erin floreert.Andre Elissen: “Met de lijstensystematiek liepen we achter de feiten aan, dus is het verstandig met generieke wetgeving te komen waar álle drugs onder vallen. Voorbeelden van landen die aan dergelijke wetgeving werken of dit reeds hanteren zijn Ierland, Polen, Oostenrijk en Nieuw-Zeeland”.Bekijk hier de motie van de PVV, CDA en VVD

Citaten uit het drugsdebat (1 & 28 maart 2012)

Andre Elissen (PVV)-Ons drugsbeleid is veelbesproken. Dat is ook buiten onze landsgrenzen gebeurd. Het is enigszins uniek. Jarenlang is het ernstig bekritiseerd, maar je kunt vaststellen dat vooral onze manier van preventie, voorlichting en behandeling de laatste jaren ook in het verre buitenland veel waardering oogst. Dat is iets waar wij met elkaar trots op kunnen zijn.- Er moet dus enerzijds worden geïnvesteerd in goede preventie en voorlichting. Anderzijds moeten we die criminelen, die ons al jaren uitlachen, goed aanpakken.- Voorts hebben wij ook nog eens een keer onze handtekening gezet onder het regeer- en het gedoogakkoord. Het had wat ons betreft nog wat scherper gemogen, maar wij staan ervoor. Ook staan wij voor de volle 100% achter de aanscherpingen die zijn aangekondigd. Daarover mag geen misverstand bestaan.- Mijn vraag aan de minister is: hoeveel ruimte geeft u de gemeenten en met name de burgemeesters? De vervolgvraag is: wat gaat u doen met de burgemeesters die stout zijn en die het echt niet gaan doen? Dat is natuurlijk een heel vervelende zaak.

Lees hier de Handelingen Tweede Kamer 1 maart 2012

Lees hier de Handelingen Tweede Kamer 28 maart 2012

Lees hier over de stemmingen over de moties drugsdebat

Noot van de redactie: De heer Elissen staat op de kieslijst voor de komende verkiezingen. De vraag is of de PVV hem weer het woordvoerderschap geeft voor Justitie. Als hij geen woordvoerder Justitie wordt, zal een andere woordvoerder van de PVV zijn plek innemen. Een andere stem met hetzelfde verhaal?


Verkiezingen 9 juni 2010

Niettegenstaande cannabisrokers en -kwekers in de achterban is Wilders van mening dat de coffeeshops dicht moeten en dat de thuisteelt krachtig dient te worden aangepakt. Met Hero Brinkman breekt binnenkort (?) de democratie uit. Op dit moment kun je alleen sympatisant van de stichting zijn, betalen, (bij contract/belofte) over partijaangelegenheden naar buiten toe zwijgen en absoluut geen lid worden. Afgelopen woensdag 19 mei manifesteerden de jongeren in de PVV zich op tv en kondigden aan zich aan te sluiten bij de oproep van Hero Brinkman. Wij proberen de beelden van zijn onder invloed zijn te vergeten. We hopen op die democratie, wellicht kan het PVV-standpunt na discussie in de partij bijgesteld worden. Niet eerder hadden we de unieke situatie dat een al 4 jaar bestaande groepering de democratie nog moet invoeren, terwijl ze het land aan het redden zijn. In het verkiezingsprogramma "De agenda van hoop en optimisme, Een tijd om te kiezen: PVV 2010-2015" staat enkel: "Geen coffeeshops in een straal van 1 kilometer rond scholen."

Raymond de Roon leverde tijdens het drugsdebat in de Tweede Kamer op 6 maart 2008 deze bijdrage . De conclusie is gerechtvaardigd dat de cannabisgebruikers die stemmen op de PVV zich met een dergelijke bijdrage aan het drugsdebat grote zorgen moeten gaan maken over het voortbestaan van de coffeeshops waar ze nu nog hun hasj en wiet kopen.

En de erfenis van Pim Fortuyn?

Om een vergelijking te kunnen maken tussen wat de PVV beweert (de erfenis voortzetten) en de feiten gaan wij terug naar 3 mei 2002 als de Vlaamse Omroep VRT Canvas, programma "Panorama", professor Pim interviewt. De interviewer is Walter Zinzen. Het interview werd uitgezonden 12 mei 2002. Op zondag 5 mei 2002  sprak Harry Mens met professor Pim in RTL 5 Business Class.

(Harry Mens) HM: OK Pim, je wilde van de week soft drugs legaliseren. Je wordt wel verweten dat je, eh..., Balkenende zegt: Je hebt 'n jojobeleid, je, je gaat maar...

Pim Fortuyn: Wat een onzin. Nou, ik heb nooit 't anders beweerd. Maar als ik nou de keuze moet maken tussen de straatroofbestrijding in Rotterdam en jongelui arresteren die 'n stickie roken, wat echt niks meer kwaad kan dan 'n glaasje wijn of 'n glaasje bier, dan denk ik - waar zijn we mee bezig. Wáár moet ik al die capaciteit vandaan halen om dat te doen? En, bovendien, ik vind het idioot, als jij 'n glaasje bier mag drinken dan mag je van mij ook een stickie roken. Als het uit de hand loopt, dus bijvoorbeeld dat je ... er wordt altijd een rechtstreeks verband gelegd tussen softdrugs en harddrugs, nou dat rechtstreekse verband is er niet zo, ... dat kan je ook krijgen door te veel te drinken, heb je kennelijk 'n soort aanleg om dat te doen. Maar er zijn zekere vrijheden in onze maatschappij, nou, die wil ik respecteren, legaal dan ... ik vind dit gewoon idioot. En het enige wat ik zeg is, als je 'n een stickie mag roken, ja, dan moet ook de handel daar in vrij zijn, dan moet je het ook kunnen verbouwen en dan wil ik er eigenlijk ook als overheid wel wat aan verdienen, beetje belasting op heffen. (-)

(-) (Walter Zinzen) WZ: Tot slot, want onze tijd is om ...

Pim Fortuyn: En zo hoort 't volgens mij.

WZ: ... nog 'n klein vraagje als ik mag. U bent vóór de legalisering van softdrugs, als ik dat goed begrepen heb ...?

Pim Fortuyn: Ja.

WZ: Dat verbaast me.

Pim Fortuyn: Ja? Nou ik vind dat we met die hypocrisie in Holland maar 'ns op moeten houden, hè. Je mag 'n stickie roken, nou dan zeg ik, als dat dus mag ... en ik zie niet in wat er erger aan is als aan 'n pilsje en als je het onmatig doet is het net zo erg als onmatig drinken, nou, we gaan uit van "volwassen" mensen, die 't 'n beetje kunnen beslissen ...

WZ: Ook wat de dealer betreft?

Pim Fortuyn: Precies! ... dus, als jij 'n stickie mag roken in mijn land, dan moet je niet zo hypocriet zijn om te zeggen, jaaa, dan mag je het niet verbouwen en verhandelen, dat vind ik nonsens. Wat mij betreft komt er een staatsboerderij en dan verdienen we er ook nog een paar centen aan. Kan ik het begrotingstekort, wat nu weer nadert in Holland, misschien een beetje dempen.

WZ: Meneer Fortuijn! Ik denk dat ik nu weet wat het verschil is tussen u en meneer (Filip) Dewinter.

(eindtune)

Ja, er viel heel wat te winnen, ook voor ons. Op 6 mei 2002 heeft Volkert 't ons allemaal afgepakt. Dus: als Wilders (of Verdonk) zich beroept op de erfenis van Pim, dan hoort dit er uiteraard ook bij. Pim, we missen je nog steeds.