Per 1 januari 2021 treedt de Dopinglijst 2021 in werking. De Dopinglijst 2021 bevat een aantal wijzigingen ten opzichte van de Dopinglijst 2020.  De belangrijkste verandering wat betreft ...

Tijdslijn Tweede Kamerverkiezing 2021 Van registratie partijnaam tot verkiezingsdag 21 december 2020 - 17 maart 2021 - De laatste Tweede Kamerverkiezing vond plaats op 15 maart 2017. ...

Herinnert u zich nog de WODC affaire nav de Nieuwsuur uitzending op 15-01-2018 met Bas Haan, waar het ging om sociaal wetenschappelijke onderzoeken waarbij sprake was de beinvloeding van 'de ...

Aangezien het Covid-19 actief blijft zijn onderzoekers gestart om op een ongebruikelijke plaats naar oplossingen te kijken, in dit geval naar de cannabisplant en CBD (cannabidiol) specifiek. Het ...

Prof. Dr. Egbert Tellegen - socioloog en emeritus-hoogleraar Milieukunde aan de Universiteit van Amsterdam, auteur van het onlangs verschenen boek Het utopisme van de drugsbestrijding. Klasiena ...

-Coffeeshopklantenonderzoek- Leeuwarden, 3 juli 2020 - Vandaag is (na ruim 10 jaar) eindelijk het coffeeshopklantenonderzoek van het Platform Cannabisondernemingen Nederland en Barkhuis ...

Bron: 05-11-2020 officiele bekendmakingen, Softdrugbeleid en coronamaatregelen   BD 04-09-2020 Coffeeshop McDrive als oplossing tegen overlast Hinthamerstraat?  De Hinthamerstraat in ...

Het kabinet wi via een wetsvoorstel een lijst met honderden stoffen in één klap verbieden. Het verbod moet gaan gelden voor alle stoffen die lijken op mescaline, cannabis, speed, of fentanyl ...

Overzicht & updates nieuwsberichten 'wietfabriek'-gemeenten.  - Chronologisch overzicht, aflopend op datum - Problemen bij toewijzing locaties wietproef Groenten en fruit actueel ...

Een brief van de VNG aan haar leden stelt dat het aanstaande verbod op rookruimten een ' fundamentele spanning ' tussen het Rijks- en het gemeentebeleid voor coffeeshops blootlegt. In ...

De VVD moet serieus gaan nadenken over het legaliseren van softdrugs; een stapje verder dan 'slimmer reguleren' of de wietproef. Op die manier kan de georganiseerde misdaad een slag toegebracht ...

Wetsvoorstel Uitbreiding van het rookverbod Het huidige rookverbod is alleen van toepassing op het roken van tabaksproducten. De afgelopen jaren is er een aantal nieuwe tabaksproducten op de markt ...

Update 4-11-2019 : Rechter Floris Bakels stelt na kort geding dat ABNAMRO een IBAN-nr moet verstrekken aan de initiatiefnemers van Project C. De bank mag de wiettelers het recht op een ...

Met de uitspraak van de Hoge Raad van 27 september 2019 dat rookruimtes in de horeca definitief verboden zijn dient zich meteen de vraag op wat dit voor de sociale functie van de coffeeshop zal ...

Niet alleen in Nederland wordt gekeken naar experimenten met de regulering van cannabis, ook in Denemarken zijn er ontwikkelingen op dit gebied. Middels een verzoek van de burgemeester van ...
Laad Meer