Featured

Thuiskweek nationaal versus internationaal

Thuisteelt in Nederland.

In Nederland heerst er een hardnekkig misverstand, zo hardnekkig dat die zelfs binnen het Ministerie van VWS ambtenaren een helder zicht op de werkelijke stand van zaken ontneemt aangaande cannabis. De thuisteelt van cannabis, is namelijk illegaal, terwijl gedacht wordt dat vijf planten voor eigen gebruik in Nederland is toegestaan. Thuisteelt betreft zowel de teelt van wiet buiten in tuin of op balkon of binnen in huis of schuur onder een lamp. Echter is deze teelt alleen gedoogd; dat betekent dat ook 1 plant op elk moment in beslag kan worden genomen, en indien je afstand doet van je plant je daarmee niet zal worden vervolgd voor het in bezit hebben van en opiumwetmiddel. Maar dan ben je dus wel je plant kwijt en in geval cannabis voor zelfmedicatie wordt toegepast, heeft dat direct effect op de kwaliteit van leven als je moet zien te (over)leven met een of andere aandoening. Met hierbij in het achterhoofd dat cannabis al een eeuwenoud zelfhulp-medicatie-middel is en cannabis voor het verbod standaard als medicament werd voorgeschreven.

Internationaal

In onderstaand schema door VOC-Nederland wordt aangegeven wat de internationale situatie is ten aan zien van de thuisteelt van cannabis, hierbij zijn Malta (4 planten per huishouden), Luxemburg (4 planten per huishouden) en de uitganspunten uit Duitsland (met voorlopig 3 planten thuisteelt) nog niet verwerkt.

voc bidbook 2019 thuisteelt

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600