Onderzoek

wietbladonderzoek 2

Intro

Onderstaand overzicht bevat korte beschrijvingen van onderzoeksrapporten/publicaties en reflecties; allen coffeeshop en cannabis gerelateerd. Daarbij staat de recentste vooraan.

Het betreft hierbij een kort ‘doorzicht’ van onderzoeken naar cannabis en coffeeshops vanaf het T.M.C. Asserinstituut onderzoek uit 2005 over de vraag naar experimenteren met het gedogen van de teelt bezien vanuit het internationaal recht. Dit aan de vooravond van een nieuwe fase binnen het Nederlandse coffeeshopbeleid door de in het regeerakkoord Rutte III aangekondigde uniforme experimenten met gedoogde wietteelt.

NB: Sommige onderzoeken hebben blootgestaan aan expliciete politieke inmenging als het gaat om het Nederlandse drugsbeleid is gebleken uit de uitzending bij Nieuwsuur over het onderzoeksinstituut WODC op 6-12-2017, waartoe er een onafhankelijke toetsingscommissie werd ingesteld door de minister voor Justitie en Veiligheid inzake het rapport over het Besloten club en Ingezetenencriterium, de schatting van de export van nederwiet en zo het onderzoek Cannabis en Internationaal recht door de Radboud Universiteit uit respectievelijk 2013 en 2014.

Onafhankelijk onderzoeksinstituut onder druk gezet door politiek, NOS, 6-12-2017
Klokkenluider WODC: Grote zorgen over onderzoeken onafhankelijkheid, NOS, 22-01-2018
Ambtenaren Justitie eisen opheldering in klokkeluiderskwestie WODC, NOS, 04-07-2019
Topambtenaar stapt op om klokkenluiderskwestie, NOS, 05-07-2019

Door drs. Hester Kooistra. Amsterdam.

Een eerdere versie van een overzicht van publicaties op het gebied van cannabis en coffeeshops is geschreven voor de coffeeshopbonden PCN en BCD.

 

 

Directeur van het Verwey-Jonker instituut, prof. Hans Boutellier is door de VNG gevraagd een visie te geven op de rol van gemeenten bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit; De drugsindustrie ...

Het rapport Coffeeshops in Nederland 2018, aantallen coffeeshops en gemeentelijk beleid 1999-2018 van Breuer en Intraval (juli 2019) is de veertiende meting van het aantal coffeeshops in Nederland en ...

‘De achterkant van Amsterdam’ is een verkennend onderzoeksrapport van 65 pagina’s die een historische en sociaal-maatschappelijke achtergrond schetst bij de drugsproblematiek die Amsterdam ...

De Global Commission on Drugpolicy bestaat uit 26 internationale leden, waaronder veel voormalige regeringsleiders, deze hebben 25 juni 2019 in Portugal een rapport 'Classificering van psychoactieve ...
Laad Meer