Schagen gedoogt medicinale wiet

Bron: Noordkop Centraal - vrijdag 28 juni 2019 - Schagen – Burgemeester Van Kampen moet haar verantwoordelijkheid nemen om te zorgen dat chronisch zieken met een gerust hart vijf wietplanten thuis mag telen.  Verschillende fracties vroegen donderdagavond in een motie aan de burgemeester om toestemming te verlenen voor thuisteelt. In verschillende gemeenten gebeurt dit al onder strikte voorwaarden. Schagen zou dit voorbeeld moeten volgen vindt een meerderheid in de raad.

Kijk terug: Vergadering Gemeenteraad 27-06-2019 6 Aangekondigde moties en amendementen - Motie Wens4U, GroenLinks, Seniorenpartij, Jess, PvdA en CDA mogelijk maken thuiskweek cannabis

schagen 27 06 medicinale wiet 2schagen 27 06 medicinale wiet 3

 

Raadsinformatiememo 23-10-2017

"Op 9 mei 2017hebben tijdens de raadsvergaderingtwee inwonersingesprokenover wat medicinale cannabis voor hen heeft betekend. Dit heeft de raad heel erg aangesproken.Degemeenteraadheeftzich uitgesproken over de ongewenste situatie –dat mensen die om medische redenen zijn aangewezen op het gebruik van cannabis –door de bestaande wet-en regelgeving –onnodig in een lastige positie worden gebracht. De raad heeft het college de opdracht gegeven om deze problematiek onder de aandacht te brengen en te onderzoeken wat wij als gemeente hierin kunnen betekenen."