Coffeeshopbeleid - 20 december 2017 - Algemeen overleg

Coffeeshopbeleid - 20 december 2017 - Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, Vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport - Algemeen overleg

Bewindsperso(o)n(en): minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus & minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins

Deelnemers: P.H. van Meenen, L.M.J.S. Helder, M. van Nispen, K.M. Buitenweg, V.A. Bergkamp, F. Azarkan, C.G. van der Staaij, A.C.L. (Arno) Rutte, A.H. Kuiken

Troelstrazaal - openbaar

Klik hier voor meer gedetaillerde informatie