Hoofd Menu

Experiment Roermond

Roermond • 2 coffeeshops •

DL 18-06-2019 Politiek Roermond juicht deelname aan wietproef toe 

"Lovend. Dat was in een woord het commentaar van nagenoeg de hele Roermondse politiek op het besluit van burgemeester Rianne Donders de stad aan te melden voor de wietproef."

 

DL 16-06-2019 Roermond wil zekerheden over deelname aan landelijke wietproef.

"Roermond wil meedoen aan de landelijke wietproef, maar wil eerst uitsluitsel over een aantal zaken. Daarom heeft de gemeente zich onder voorbehoud aangemeld.

Probleem voor Roermond is dat de inschrijftermijn voor deelname aan het experiment met legaal geteelde wiet 10 juni eindigde, terwijl de gemeente niet weet of ze aan alle voorwaarden kan voldoen. Een van de spelregels is dat grensgemeenten het zogeheten ingezetenen criterium moeten handhaven en geen buitenlanders mogen toelaten in de coffeeshops. In Roermond bestaat de helft van de klanten uit Duitsers. De discussie over het coffeeshopbeleid loopt al jaren, maar besluiten over verplaatsing en/of handhaving van het ingezetenen criterium zijn nog niet gevallen.

Wil Roermond serieus kans maken, dan moet de gemeente dat criterium binnen afzienbare tijd invoeren. Dat druist in tegen de afspraken die burgemeester Rianne Donders met de raad heeft gemaakt over besluitvorming in december op basis van tal van onderzoeken. Bovendien zijn er kosten aan verbonden, zoals ook met deelname aan de proef kosten zijn gemoeid. Daarnaast zal er extra politiecapaciteit nodig zijn om te voorkomen dat de straathandel welig gaat tieren als Duitsers de coffeeshops niet meer in mogen. Roermond schat die kosten op jaarlijks zo’n 180.000 euro, extra politiecapaciteit niet meegerekend."