Experiment Helmond

Helmond • 1 coffeeshop •

Cannabisindustrie 4-10-2020 Terugkijktip: Helmondse webinar 'Podiumbijeenkomst Cannabisbeleid'.

Afgelopen dinsdag organiseerde de gemeenteraad Helmond een podiumbijeenkomst over coffeeshops, wat online te volgen was via YouTube. Daaraan deed onder andere burgemeester Elly Blanksma-van den Heuvel mee, evenals Floris Brocaar (preventiemedewerker bij Novadic Kentron), Emile Kolthoff (hoogleraar Criminologie en lector Ondermijning bij Avans Hogeschool), en Ralph Mennes (senior onderzoeker bij onderzoeks- en adviesbureau Breuer & Intraval), die ook het wietproef onderzoek uit zal voeren met Stijn vorens van RAND Europe. Hij stelde: 'Een coffeeshop hoeft geen andere impact op de omgeving te hebben dan een winkel of horecazaak'.

ED 02-10-2019 Deur op een kier voor tweede coffeeshop in Helmond 

Eerder koppelde Blanksma de opening van een tweede coffeeshop aan deelname aan het landelijke wietexperiment. Tegen de wens van de gemeenteraad in. Volgens veel raadsleden hoefden die twee zaken helemaal niet onlosmakelijk met elkaar verbonden te worden. Iets wat het stadsbestuur nu onderschrijft. ‘Het klopt dat de komst van een tweede coffeeshop an sich niet louter afhangt van het al dan niet deelnemen aan het experiment’, is te lezen in de antwoordbrief.

AD 29-08-2019 Helmond op reservebank bij wietproef, mag als 'vergelijkingsgemeente' meedoen.

Helmond mag dan niet experimenteren met de legale wietteelt, maar krijgt wel een rol in de proef. Helmond Lelystad, Roermond, Hoorn, Helmond, Zutphen, Tiel en Midden-Groningen zijn voorgedragen als vergelijkingsgemeenten, waartegen de bevindingen in de experimenterende gemeenten kunnen worden afgezet. Bovendien zijn de gemeenten uit deze controlegroep reserve mocht er alsnog een gemeente afhaken.

ED 28-08-2019 Geen deelname aan wietproef, maar komt er wel een tweede coffeeshop in Helmond?

Blanksma wilde de deelname aan de wietproef samen laten vallen met de komst van een tweede coffeeshop in Helmond. „Dat kan van toegevoegde waarde zijn”, zei ze voor de zomer. Ze doelde op het gegeven dat een ondernemer dan helemaal legaal kan beginnen. Dus met verkoop én inkoop. Alleen bij deelname aan de wietproef stond de weg open naar een tweede coffeeshop.

Van de andere kant: een meerderheid van de gemeenteraad vroeg met een motie aandacht voor de komst van een tweede coffeeshop. Ongeacht de deelname aan de wietproef. „De burgemeester heeft dat signaal heel serieus genomen, getuige ook haar plan om dat te koppelen aan de wietproef”, aldus een woordvoerder. “Maar de situatie moet opnieuw worden bekeken. En dat zal ze opnieuw heel serieus doen.”

ED 07-06-2019 Helmond wil wietproef en tweede coffeeshop koppelen

"Helmond meldt zich aan voor de landelijke proef met legale wietteelt. En het wil deelname verbinden aan de opening van een tweede coffeeshop in de stad.

Voor zover bekend is Helmond de enige kandidaat-proefgemeente die een koppeling wil maken tussen deelname aan het experiment en uitbreiding van het aantal coffeeshops. „Dat kan van toegevoegde waarde zijn”, zegt burgemeester Elly Blanksma. Ze doelt op het gegeven dat een ondernemer dan helemaal legaal kan beginnen (verkoop én inkoop). Dat zou nieuwe inzichten kunnen opleveren.

Begin mei bleek dat in de Helmondse politiek ruime meerderheden zijn voor deelname aan de wietproef en de komst van een tweede coffeeshop. Om dat laatste mogelijk te maken, kunnen de eerdere criteria worden versoepeld, vinden de voorstanders. Blanksma schaart zich achter deze lijn. Ze ziet ‘op meerdere plekken in de stad mogelijkheden’ voor een extra verkooppunt."

 

Raadsinformatiebrief 79 06-06-2019 Aanmelding Helmond experiment gesloten coffeeshopketen

"Geachte leden van de raad,

De gemeente Helmond meldt zich deze week aan voor het experiment gesloten coffeeshopketen. Burgemeester Blanksma bevestigt de interesse van onze gemeente komende vrijdag officieel per brief en reageert daarmee op de door minister Grapperhaus gestelde deadline waarin was aangegeven dat gemeenten tot 10 juni hun interesse kenbaar konden maken."

 

Experiment gesloten coffeeshopketen Gemeente Helmond Belangstellingsregistratie juni 2019

"Gemeente Helmond deelnemer wietexperiment

Deelname aan het experiment past bij het nemen van bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het vinden van landelijke oplossingen voor de ongewenste maatschappelijke effecten die het Nederlandse gedoogbeleid teweeg brengt. De motivering van de gemeente Helmond om deelnemer te zijn in het wietexperiment kent daarnaast nog een aantal belangrijke onder-scheidende aspecten:

Koppeling wietexperiment met opening tweede coffeeshop

Als gemeente met ruim 91.000 inwoners wil Helmond met twee coffeeshops deelnemen aan het experiment. Daarbij betreft het één bestaande coffeeshop die sinds jaren op dezelfde locatie is gevestigd. Mocht Helmond gaan deelnemen aan het experiment, dan wordt naar alle waarschijnlijkheid een tweede, gereguleerde coffeeshop in de stad geopend. De beleids-regel hieromtrent stel ik, bij toekenning van de pilot aan Helmond, direct vast. Het staat vast dat de exploitant van deze tweede coffeeshop zich (vooraf) conformeert aan de voorwaarden van het experiment, waarmee de bereidwilligheid van deze exploitant is gegarandeerd.

Verzekerd van voldoende politiek-bestuurlijk draagvlak

In het coalitieakkoord gemeente Helmond 2018 - 2022 ‘Helmond. Stad in Beweging.’is vermeld dat Helmond openstaat voor de regulering van wietteelt, om daarmee een krachtig, eenduidig beleid te kunnen ontwikkelen voor de huidige drugsproblematiek en forse ‘achterdeurproblematiek’ die de stad kent. Op 7 mei jongstleden heb ik opnieuw bij de gemeenteraad het draagvlak gepolst voor deelname aan het experiment. Ik voel mij door zowel het college van burgemeester en wethouders, als door een ruime meerderheid van de gemeenteraad voldoende gesteund in de aanmelding van Helmond als deelnemende gemeente in het experiment"