"Het leven van een minister is ook een kwestie van tellen."

Minister van Veiligheid en Justitie dhr. Opstelten: "Het leven van een minister is ook een kwestie van tellen." (Algemeen overleg Georganiseerde criminaliteit,Vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie Tweede Kamer, 12 februari 2015)

De heer Segers (ChristenUnie): (...) soms is politiek ook het tellen van meerderheid en minderheid. Ik tel een meerderheid voor handhaving van een stringent coffeeshopbeleid. Er is een meerderheid die de minister daarin wil steunen. Wat mij betreft maakt de minister daar gebruik van. (Algemeen overleg Coffeeshopbeleid, Vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie Tweede Kamer, 3 juli 2013)

Tel mee met Opstelten - Wie steunen mij in de Eerste Kamer (75 zetels)?

De "cannabisonvriendelijke" meerderheid: 41 zetels = VVD (16 zetels) + CDA (11 zetels) + PVV (10 zetels) + ChristenUnie (2 zetels) + SGP (1 zetel) + OSF (1 zetel). De "cannabisvriendelijke" minderheid: 34 zetelsPvdA (14 zetels) + SP (8 zetels) + D66 (5 zetels) + GroenLinks (5 zetels) + 50PLUS (1 zetel) + PvdD (1 zetel).

Het wetsvoorstel 32 842 (wijziging van de Opiumwet om alle handelingen die illegale hennepteelt voorbereiden en bevorderen strafbaar te stellen met een gevangenisstraf tot 3 jaar of een geldboete) is op 11 november 2014 bij hoofdelijke stemming met 39 stemmen voor (van VVD, CDA, PVV, ChristenUnie, SGP en OSF) en 31 stemmen tegen (van PvdA, SP, D66, GroenLinks 50PLUS en PvdD) aangenomen. Dit zijn 70 van de 75 Eerste Kamerzetels: 5 Eerste Kamerleden hadden zich wegens ziekte of verblijf elders afgemeld.

Tel mee met Opstelten - Wie steunen mij in de Tweede Kamer (150 zetels)?

De "cannabisonvriendelijke" meerderheid (tegen experimenten met gereguleerde en gecertificeerde hennepteelt t.b.v. coffeeshops): 77 zetels = VVD (41 zetels) + CDA (13 zetels) + PVV (12 zetels) + ChristenUnie (5 zetels) + SGP (3 zetels), Groep Bontes/van Klaveren (2 zetels), Van Vliet (1 zetel).De "cannabisvriendelijke" minderheid (voor experimenten met gereguleerde en gecertificeerde hennepteelt t.b.v. coffeeshops): 73 zetels = PvdA (36 zetels) + SP (15 zetels) + D66 (12 zetels) + GroenLinks (4 zetels) + PvdD (2 zetels) + 50PLUS (1 zetel) + 50PLUS/Klein (1 zetel) + Groep Kuzu/Öztürk (2 zetels - de redactie neemt aan dat deze groep, onlangs uit de PvdA gestapt, het standpunt van de PvdA aangaande gedoogde experimenten trouw zal blijven).

24077-323 - Motie van de leden Berndsen-Jansen (D66) en Van Nispen (SP) over een proef met gereguleerde en gecertificeerde hennepteelt ten behoeve van coffeeshops. 73 VOOR - 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD, SP. 77 TEGEN - PVV, CDA, Groep Bontes/Van Klaveren, ChristenUnie, SGP, VVD, Van Vliet. Verworpen.

Kabinetsbeleid

De hoofdpunten van het coffeeshopbeleid zoals door kabinet Rutte II vastgesteld, zijn: • het weren van drugtoeristen door middel van invoering van het ingezetenencriterium; • fasering handhaving ingezetenencriterium en lokaal maatwerk (afstandscriterium); • illegale straathandel en drugsrunners worden hard aangepakt; • het gehalte werkzame stoffen in softdrugs wordt aan een maximum gebonden. (24077 - 314 Brief van de Minister van Veiligheid en Justitie aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 18 december 2013)

Minister Opstelten: Dat klopt. Ik wil het niet. Wat een aantal burgemeester willen, is voor mij geen oplossing voor het probleem, integendeel zelfs. Dat is het kernpunt. Dan beroep ik mij niet eens op de juridische argumenten. Het belangrijkste punt voor mij is het aanpakken van de georganiseerde criminaliteit. Van de wiet- en hennepteelt is ongeveer 80% bestemd voor de export. Dat is zo. Sommigen twijfelen eraan, maar wacht u maar tot het rapport komt. De coffeeshops zijn een onderdeel daarvan. Als je een en ander gaat certificeren, krijg je een verdere uitwaaiering naar Nederland. Daar ben ik van overtuigd. Bovendien pakken we dan die georganiseerde criminaliteit niet aan. Ik deel dus de zorgen van de burgemeesters, maar op één onderdeel heb ik een ander instrumentarium. Daar moeten we ook een vorm in vinden, agree to disagree. Wat zij willen, gaat dus niet door. (Vaste commissie voor Veiligheid en Justitie en vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Tweede Kamer, 16 oktober 2014). Lees hier meer...

Het gedoogde en strafbare op een rijtje: de Aanwijzing en Richtlijn per 1 maart 2015. Lees hier meer...

Tweede Kamer

Vaste commissie voor Veiligheid en Justitie Tweede Kamer.

19 februari 2015 | Algemeen overleg Georganiseerde criminaliteit. Lees meer...

16 oktober 2014 | Moties 24077-323 t/m 24077-332 Lees meer...

16 oktober 2014 | Algemeen overleg Coffeeshopbeleid (tweede termijn). Lees meer...

19 februari 2014 | Algemeen overleg Coffeeshopbeleid. Lees meer...

3 juli 2013 | Algemeen overleg Coffeeshopbeleid. Lees meer...

17 januari 2013 | Moties 24077-298 t/m 24077-306. Lees meer...

13 december 2012 | Algemeen overleg Clubpas. Lees meer...

Vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport Tweede Kamer.

12 februari 2014 | Schriftelijk overleg - Verslag vastgesteld 12 februari 2014. In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport bestond er bij enkele fracties behoefte een aantal vragen en opmerkingen voor te leggen aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brief van 26 maart 2013 inzake het ontwerpbesluit houdende wijziging van lijst I, behorende bij de Opiumwet, in verband met plaatsing op deze lijst van hasjiesj en hennep met een gehalte aan tetrahydrocannabinol (THC) van 15 procent of meer (Kamerstuk 33 593, nr. 1).De op 26 april 2013 toegezonden vragen en opmerkingen zijn met de door de Staatssecretaris bij brief van 12 februari 2014 toegezonden antwoorden hieronder afgedrukt. Lees meer...

Eerste Kamer

Lees meer...