Stichting Maatschappij en Cannabis

Op 4 juli 2014 is de Stichting Maatschappij en Cannabis opgericht. De website www.cannabis-kieswijzer.nl is een onderdeel van deze stichting.

De stichting heeft ten doel:

  1. het voor algemeen publiek verzamelen, analyseren en ontsluiten van (wetenschappelijke) informatie op het gebied van het gevoerde of voorgenomen lokale, regionale, nationale en/of internationale beleid ten aanzien van legale en illegale drugs, waaronder met name cannabis (hasj en wiet)
  2. het bevorderen van de volksgezondheid door het nastreven van decriminalisering van zowel cannabisgebruik als kleinhandel in cannabis
  3. het bevorderen van de normalisatie van de (thuis-)kweek van cannabis
  4. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

Zij tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  1. het beheren van de website "www.Cannabis-Kieswijzer.nl"
  2. het opzetten en beheren van het (digitale) archief en de (digitale) mediatheek en bibliotheek "Koos Zwart"
  3. het vervaardigen en uitgeven van publicaties (teksten, afbeeldingen en beeld of geluidsdragers)
  4. het organiseren van (wetenschappelijke) bijeenkomsten
  5. het (eventueel) oprichten van een vereniging voor representatieve vertegenwoordiging bij het vinden van mogelijke oplossingen van drugsproblemen

De stichting heeft geen winstoogmerk.