Expert dialogue on cannabis regulation models

 

Expert dialogue on cannabis regulation models

De expert-dialoog over verschillende reguleringsmodellen in de herfst van 2014 georganiseerd door de gemeente van San Sebastian werd bijgewoond door ambtenaren, politici en experts uit verschillende landen. Het Washington State model, Het model Uruguay, het Nederlandse model, het cannabis social club model in Spanje kwamen hierbij in verschillende sessies aan bod.

-In Washington is het doel van regulering om zowel de consument als de producent van cannabis te decriminaliseren, de gezondheid van de consument te beschermen door product kwaliteitscontrole en ook het heffen van belasting op cannabis. De belangrijkste uitdaging daarbij is om te zorgen dat cannabis niet beschikbaar is voor kinderen en jongeren. Zolang de markt dit niet zelf regelt blijft ze daarop aangevallen en blijft overheidsbemoeienis noodzakelijk.
-Uruguay heeft bij de cannabis en hennepwetgeving voor therapeutisch, medicinaal en recreatief gebruik tot doel gesteld om de gezondheid en publieke informatie te bevorderen. Door een integrale aanpak door overheid en burgers wordt hiermee een scheiding van de drugsmarkten, tegengaan van drugshandel en decriminalisering van gebruik bewerkstelligd. De uitdaging hierbij is een cultuuromslag van het omgaan met drugs vanuit een strafrechtelijk naar een volksgezondheids-optiek.
-Het Nederlandse drugsbeleid beoogde een bescherming van de volksgezondheid door de scheiding van de markten tussen hard en softdrugs en de decriminalisering van drugsgebruik. De volksgezondheidsnadruk is in de loop der jaren verlegd naar openbare orde en veiligheid, terwijl er onvoldoende oog is dat de beperkte regulering juist bijdraagt aan het openbare orde probleem, waarbij sommige politieke partijen zich inspannen voor het regelen van de achterdeur van de coffeeshop. Dit model heeft dus duidelijk gefaald.
-Cannabis social clubs in België en Spanje beogen een gesloten systeem voor productie en consumptie van cannabis, waarbij risico’s van gebruik aandacht krijgen en vraag en aanbod op elkaar afgestemd is. In de praktijk wordt cannabisgebruik nog steeds gestigmatiseerd, is het verkrijgen van een vergunning problematisch en worden kleine non-profit clubs overspoeld door grotere commerciëlere clubs.

De reflectie/discussie ging daarna vooral over hoe handhavers omgaan met veranderend beleid, terwijl het gebruik van cannabis nog wel wordt gestigmatiseerd en het toestaan van kweken voor eigen gebruik nog steeds lastig is. Ook grensoverschrijdende aspecten van drugstoerisme en de productie van hashish in Marokko werden hierbij genoemd, in beschrijvende zin, niet zozeer in normatieve zin.

Trans National Institute (TNI), 25-10-2014 
https://www.tni.org/en/briefing/expert-dialogue-cannabis-regulation-models