Hoofd Menu

Coffeeshopbeleid Leeuwarden

Artikelindex

Leeuwarden • 12 coffeeshops •

We gaan Ferd Crone missen. Het was tijdens zijn ambtsperiode dat het Coffeeshopoverleg zich heeft ontwikkelt tot een structureel overleg. Onder zijn leiding en verantwoordelijkheid was er in Leeuwarden sprake van een coffeeshopbeleid gebaseerd op feiten, pragmatisme, overleg en inspraak. We hebben daarvoor veel waardering.

20160704 213058

Het coffeeshopoverleg vindt minimaal 2 keer per jaar plaats, meestal in het stadhuis. Deelnemers aan dit overleg zijn de (beleids-)ambtenaren van de Sector Juridische en Veiligheidszaken van de gemeente Leeuwarden, wijkagenten van de binnenstad (en/of politiefunctionarissen verantwoordelijk voor de reguliere controles van de Leeuwarder coffeeshops) en de eigenaren (of hun vertegenwoordigers) van de dertien (nu 12) coffeeshops die Leeuwarden rijk is. Burgemeester Ferd Crone was regelmatig ook deelnemer aan het overleg.

Het Coffeeshopoverleg van 18 oktober 2019 vond zoals wel vaker plaats in Fractiekamer 1 van het stadhuis. Aanwezig waren 2 beleidsambtenaren, een ambtenaar voor de verslaglegging, de burgemeester, de wijkagent van de binnenstad en 10 eigenaren/vertegenwoordigers van 10 van de 13 coffeeshops. Dit waren: De Eenhoorn, De Zone, De Os, 058, Flower Power, Miami, Downtown, Liberty, Utoop en De Vriendschap. Repelsteeltje, Relax en American waren niet aanwezig.

Agendapunt 2 die middag luidde: "Gedachtenwisseling deelname experiment legale wietteelt, ingediend door de gemeente en De Os". Het experiment met legale wietteelt en deelname door de gemeente Leeuwarden hieraan zou besproken worden alvorens een gezamenlijk besluit te nemen over wel of geen deelname. In het verslag van deze vergadering staat hierover het volgende:

“De voorwaarden van het experiment zijn inmiddels in grote lijnen bekend. Zowel burgemeester Crone als de aanwezige coffeeshophouders van Leeuwarden zien op dit moment geen heil in deelname van aan het experiment in de huidige vorm. Mochten er ontwikkelingen zijn of veranderen de voorwaarden dan wordt er een aanvullend overleg gepland met coffeeshophouders en de burgemeester.”

In antwoord op vragen van Julie Bruijnincx (D66) tijdens de begrotingsdebatten in de Leeuwarder Raad op 31 oktober 2018 antwoordde burgemeester Crone dat hij na overleg met coffeeshophouders ,,zelf de afweging om niet mee te doen’’ heeft gemaakt. De door het rijk gestelde eisen bieden ,,geen goede route’’. LC 01-11-2018 Eisen te streng: geen proef met wietteelt.

Donderdag 16 mei 2019 heeft de gemeenteraad besloten de heer Sybrand van Haersma Buma voor te dragen als nieuwe burgemeester van de gemeente Leeuwarden. De datum waarop hij begint met zijn werkzaamheden is 26 augustus 2019.

@sybrandbuma 16 mei 2019 - Na 17 jaar in de landelijke politiek vertrek ik naar Friesland om daar burgemeester te zijn van Leeuwarden. Het is een voorrecht om aan de slag te mogen voor een mooie toekomst van de stad en dorpen er omheen.

sybrand van haersma bruma 4 5

We hopen dat de nieuwe burgemeester uit hetzelfde bestuurlijke hout is gesneden als de oude. Als CDA-fractievoorzitter in de Tweede kamer had 'Us Sybrand" nou niet bepaald een visie op coffeeshopbeleid waar we erg vrolijk, laat staan euforisch van werden. Deze visie werd in ieder geval niet gekenmerkt door feiten en pragmatisme. 

De Gelderlander, 10 maart 2017 Sybrand Buma wil alle coffeeshops sluiten

"Alle coffeeshops moeten op termijn dicht. Het gedoogbeleid is failliet en regulering van wietteelt is naïef en geen oplossing. Die boodschap bracht CDA-leider Sybrand Buma vrijdag in het lijsttrekkersinterview bij De Gelderlander. ,,Ik wil dat de voordeur meer dicht gaat. Of de coffeeshops helemaal dicht moeten? Op termijn wel ja. In een vorig CDA-kabinet zijn er al stappen gezet, door de minimale afstand tot scholen groter te maken. Dat heeft al geleid tot de sluiting van coffeeshops. Het is namelijk niet logisch dat scholieren in hun pauze cannabis gaan halen.’’ "

Buitenhof 26 feb 2017 12:10 • VPRO • AVRO • BNNVARA Sybrand Buma: Coffeeshops Sluiten En Dienstplicht Invoeren

Overleg en inspraak? We gaan het meemaken. Of niet. We zijn benieuwd of de nieuwe burgemeester komt kennismaken met zijn coffeehopondernemers. Het volgende Coffeeshopoverleg is inmiddels gepland op 10 oktober 2019, vanaf 15.00 uur.

Een eerste vingeroefening als "burgemeester met coffeeshops" staat hem al te wachten. We zijn benieuwd naar zijn antwoorden op onderstaande schriftelijke vragen uit de raad.

Schriftelijke vragen 03-07-2019 Bruijnincx, J. (D66) Blowverbod in hele gemeente

blowverbod d66 leeuwarden 03 07 2019

blowverbod d66 leeuwarden 03 07 2019 2