Hoofd Menu

Intro. Schaarse vergunningen is afkomstig van een Europese dienstenrichtlijn en wordt de laatste jaren ook wel in verband gebracht met de coffeeshop gedoogbeschikkingen. In sommige ...

  V.l.n.r. Vera Bergkamp, Michiel van Nispen en Lisa Lankes. Fotocredit D.Bergman VK 11-06-2019 Ook na 35 jaar is de achterdeur van de coffeeshop nog steeds in nevelen ...

Kamerstukken in dossier 24077 - Drugbeleid   Kamerstukken in dossier 34997 - Regels inzake een uniform experiment met teelt en verkoop van hennep en hasjiesj voor recreatief gebruik in ...

Gemeente Utrecht (zonder datum) Coffeeshop, gedoogverklaring aanvragen "Wilt u een coffeeshop beginnen voor de verkoop en het gebruik van softdrugs? Dan hebt u een gedoogverklaring ...

Leeuwarden • 12 coffeeshops • We gaan Ferd Crone missen. Het was tijdens zijn ambtsperiode dat het Coffeeshopoverleg zich heeft ontwikkelt tot een structureel overleg. Onder zijn leiding en ...

Gemeenten zijn vrij om het lokale coffeeshopbeleid zelf in te vullen, mits zij binnen de landelijke kaders blijven. Zij kunnen kiezen uit verschillende beleidsvormen en deze, indien gewenst, ...

Het Nederlandse drugsbeleid richt zich op het voorkomen van drugsgebruik en het beperken van de risico's van drugsgebruik, voor de gebruiker zelf, de directe omgeving van de gebruiker en voor de ...

Het kabinet-Rutte III is het huidige Nederlandse kabinet. Het is gevormd door de partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Het staat onder voorzitterschap van minister-president Mark Rutte en werd ...

Het kabinet-Rutte II, ook wel het kabinet-Rutte-Asscher genoemd, was een Nederlands kabinet van 5 november 2012 tot en met 26 oktober 2017. Het bestond uit de politieke partijen VVD en PvdA en ...

Het kabinet-Rutte I (ook bekend als Rutte-Verhagen) was het Nederlandse kabinet van 14 oktober 2010 tot 5 november 2012. Het werd gevormd door de politieke partijen Volkspartij voor Vrijheid en ...
Dit is alles