TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 17 MAART 2021

Roosendaalse lijst

Lijst 1

Het sluiten van de coffeeshops te sluiten heeft een enorm positieve invloed gehad op de overlast in het Centrum. Die mogen daar ook nooit meer terugkeren. Uit de bewoners enquête blijkt dat de drugsoverlast die onze inwoners in wijken dorpen wordt ervaren verder is toegenomen.

Meer handhaving en toezicht is niet de enige oplossing. Om deze reden pleit de Roosendaalse Lijst voor een intensievere aanpak om deze problematiek terug te dringen. Wij zijn voorstander van een lokale maatschappelijke discussie met participatie van onze inwoners. De Roosendaalse Lijst sluit de discussie over geen enkele aanpak uit mits dit aantoonbaar leidt tot vermindering overlast.

Zie ook Roosendaalse lijst verkiezingsprogramma 2018-2022: https://www.roosendaalselijst.nl/wp-content/uploads/2017/05/verkiezingsprogrammaRL2018.pdf

 

NIEUWS

Gebruik cannabis levert geen lange dopingstraf meer op

13 januari 2021 Nieuws
Per 1 januari 2021 treedt de Dopinglijst 2021 in werking. De Dopinglijst 2021 bevat een aantal wijzigingen ten opzichte van de Dopinglijst 2020. De belangrijkste verandering wat betreft dopingstraffen per 01-01-2021 is dat recreatief drugsgebruik buiten wedstrijdverband veel minder streng bestraft…

Partijen 2e kamer 2021

JEZUS LEEFT wil forse maatregelen tegen alles dat het leven direct of indirect kan beschadigen. Daarbij denkt de partij aan uitgebreidde...

Lees meer...

Verkiezingsprogramma DENK 2021-2025 Denk anders Gedoogbeleid rondom cannabis reguleren, gecombineerd met een stevig ontmoedigingsbeleid. Geen enkele vorm van...

Lees meer...