TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 17 MAART 2021

Partij voor de Dieren

Partij voor de Dieren

Lijst 12

Gemeenteraadsverkiezingen Leeuwarden 22 november 2017 - Hoe cannabisvriendelijk is Partij voor de Dieren Leeuwarden?

wietlogo2groen

Jouw idealen in Leeuwarden - Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2017

In het verkiezingsprogramma voor Leeuwarden staat:

Veiligheid.

De verkoop van softdrugs in coffeeshops is toegestaan. De overheid licht burgers voor over de gezondheidsrisico’s bij het gebruik van softdrugs. (pag. 13)

Van de website: Partij voor de dieren (NL). Drugs -De Partij voor de Dieren is tegen een verbod op softdrugs. Dit gaat in tegen de persoonlijke keuzevrijheid van mensen. Wij pleiten voor de legalisering van softdrugs en voor een minder restrictief softdrugsbeleid in Europa. De Partij voor de Dieren is tegen een betuttelende overheid. De keuze om al dan niet softdrugs te gebruiken betreft de persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid van de individuele burger. Via voorlichting moet de overheid de nadelen die kleven aan het gebruik van drugs duidelijker aan jongeren communiceren. Lees verder...

StemWijzer Gemeentelijke herindelingsverkiezingen 2017 - Test uw politieke voorkeur aan de hand van 30 stellingen. Stelling 5 Coffeeshops centrum: Het aantal coffeeshops in het centrum van Leeuwarden moet omlaag.  De Partij voor de Dieren Leeuwarden is het ONEENS met de stelling: "Wij pleiten voor legalisering van softdrugs en voor een minder restrictief softdrugsbeleid in heel Europa. De Partij voor de Dieren is tegen een betuttelende overheid."

De Partij voor de Dieren Leeuwarden doet voor het eerst mee aan gemeenteraadsverkiezingen in Leeuwarden.

Hoe cannabisvriendelijk is de landelijke Partij voor de Dieren? De Partij voor de Dieren pleit voor de legalisering van softdrugs en voor een minder restrictief softdrugsbeleid in Europa. De PvdD is tegen een verbod op softdrugs. Dit gaat in tegen de persoonlijke keuzevrijheid van mensen. De PvdD is tegen een betuttelende overheid en wil het gebruik en de productie van softdrugs legaliseren. Over de teelt van wiet kan dan accijns worden geheven. Goede voorlichting over de gezondheidsrisico's door de overheid is belangrijk. Lees verder...

 

 

NIEUWS

Gebruik cannabis levert geen lange dopingstraf meer op

13 januari 2021 Nieuws
Per 1 januari 2021 treedt de Dopinglijst 2021 in werking. De Dopinglijst 2021 bevat een aantal wijzigingen ten opzichte van de Dopinglijst 2020. De belangrijkste verandering wat betreft dopingstraffen per 01-01-2021 is dat recreatief drugsgebruik buiten wedstrijdverband veel minder streng bestraft…

Partijen 2e kamer 2021

JEZUS LEEFT wil forse maatregelen tegen alles dat het leven direct of indirect kan beschadigen. Daarbij denkt de partij aan uitgebreidde...

Lees meer...

Verkiezingsprogramma DENK 2021-2025 Denk anders Gedoogbeleid rondom cannabis reguleren, gecombineerd met een stevig ontmoedigingsbeleid. Geen enkele vorm van...

Lees meer...