TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 17 MAART 2021

FNP

FNP Ljouwert

Lijst 7

Gemeenteraadsverkiezingen Leeuwarden 22 november 2017 - Hoe cannabisvriendelijk is de FNP Ljouwert?

wietlogo1groen1rood


Wý Wól!! (Wij Wél!!) – Verkiezingsprogramma FNP Ljouwert 2018-2022


In het verkiezingsprogramma voor Leeuwarden staat:

Geen woord in het verkiezingsprogramma over drug- en coffeeshopbeleid. Echter wel over horeca. Maar daar bedoelen ze bij de FNP Ljouwert geen coffeeshops mee vrezen we.

Van de website: FNP Ljouwert . Ook op de website geen woord over drugbeleid, coffeeshopbeleid, drugsvoorlichting, wel of geen gereguleerde wietkweek voor de Leeuwarder coffeeshops

StemWijzer Gemeentelijke herindelingsverkiezingen 2017 - Test uw politieke voorkeur aan de hand van 30 stellingen. Stelling 5 Coffeeshops centrum: Het aantal coffeeshops in het centrum van Leeuwarden moet omlaag. De FNP Ljouwert is het EENS met de stelling: "Er moet goed rekening worden gehouden met de afstand van coffeeshops naar scholen, die mogen niet kleiner worden. Het afnemen van het aantal coffeeshops in de binnenstad mag niet betekenen dat er daarbuiten nieuwe bijkomen."

De FNP Ljouwert haalde bij de gemeenteraadsverkiezingen op 13 november 2013 2 zetels. De gemeenteraad van Leeuwarden bestaat uit 39 zetels. Het college van burgemeester en wethouders wordt sinds 2014 gevormd door een coalitie van PvdA, CDA en Pal/GroenLinks. De tweehoofdige FNP-fractie in Leeuwarden is in 2016 uiteengevallen. Raadslid Pier Tilma verliet de partij en ging verder als eenmansfractie, de List Pier Tilma. Tilma staat bekend als cannabisvriendelijk, dit in tegenstelling tot Lyda Veldstra-Lantinga van FNP Ljouwert. Helaas doet Pier Tilma niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen van 22 november 2017

Geschiedenis FNP - De partij werd in 1962 opgericht door activisten van de Friese beweging (Fries: Fryske beweging), die ontstaan was in de 19e eeuw. De FNP kwam op voor de Friese taal, cultuur en sporten. De beweging was een reactie op de grote nationale partijen die volgens de oprichters te veel waren gericht op de Randstad. In 1966 won de FNP haar eerste zetels in de Provinciale Staten van Friesland en de gemeenteraadsverkiezingen. In 1995 verenigde de partij zich samen met andere provinciale partijen en De Groenen in de Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF). Op deze manier wisten de partijen een zetel in de Eerste Kamer te bemachtigen. Tussen 1995 en 2003 werd deze door ir. Marten Bierman van De Groenen vertegenwoordigd. Van 2003 tot 2011 werd de zetel bezet door Henk ten Hoeve van de FNP, hoewel hij in 2003 op de tweede plek van de lijst stond. Tussen 2011 en 2015 werd de partij in de Eerste Kamer vertegenwoordigd door Kees de Lange. Hij was als lid van 50Plus verkozen op de lijst van OSF omdat de OSF niet zelfstandig een zetel kon behalen. Sinds de Eerste Kamerverkiezingen in 2015 zit FNP-lid Henk ten Hoeve weer als senator voor de OSF in de Eerste Kamer. Eerste Kamer - Sinds 1995, toen de partij samen is gaan werken met De Groenen en vele andere regionale politieke partijen, hebben deze onder de naam Onafhankelijke Senaatsfractie samen één zetel in de Eerste Kamer. Sinds 2003 wordt deze ingenomen door Hendrik ten Hoeve, een lid van de FNP. Tweede Kamer - De partij is niet vertegenwoordigd in de Tweede Kamer en heeft ook niet meegedaan met verkiezingen voor de Tweede Kamer. Provinciale Staten - In de Provinciale Staten van Friesland had de partij in 2007 vijf (van de 43) zetels weten te bemachtigen. De FNP deed toen serieus mee aan de onderhandelingen voor het college van Gedeputeerde Staten, maar bleef toch in de oppositie zitten. In 2011 bemachtigde de partij weliswaar slechts vier zetels, maar bereikte een akkoord met PvdA en CDA. Johannes Kramer werd gedeputeerde Landelijk gebied, Openbaar Vervoer en Personeel en Organisatie. Gemeenten - De FNP is in 16 van de 24 Friese gemeentes vertegenwoordigd door in totaal 59 raadsleden. In totaal heeft de FNP 9 wethouders in de gemeenten Gaasterland-Sloten, Achtkarspelen, Tietjerksteradeel, Littenseradeel, Skarsterlân 2x, Leeuwarderadeel, Ferwerderadeel en in Dongeradeel. In Wonseradeel was er tot 2011 een FNP-burgemeester (Th.R. Piersma). Sinds 2013 heeft Achtkarspelen een FNP-burgemeester Gerben Gerbrandy. Europees Parlement - Op Europees niveau wordt de partij vertegenwoordigd door de Europese Vrije Alliantie, hoewel de partij zelf geen leden heeft geleverd voor het Europees Parlement.

NIEUWS

Gebruik cannabis levert geen lange dopingstraf meer op

13 januari 2021 Nieuws
Per 1 januari 2021 treedt de Dopinglijst 2021 in werking. De Dopinglijst 2021 bevat een aantal wijzigingen ten opzichte van de Dopinglijst 2020. De belangrijkste verandering wat betreft dopingstraffen per 01-01-2021 is dat recreatief drugsgebruik buiten wedstrijdverband veel minder streng bestraft…

Partijen 2e kamer 2021

JEZUS LEEFT wil forse maatregelen tegen alles dat het leven direct of indirect kan beschadigen. Daarbij denkt de partij aan uitgebreidde...

Lees meer...

Verkiezingsprogramma DENK 2021-2025 Denk anders Gedoogbeleid rondom cannabis reguleren, gecombineerd met een stevig ontmoedigingsbeleid. Geen enkele vorm van...

Lees meer...