TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 17 MAART 2021

Gemeentebelangen (GBL)

Gemeentebelangen (GBL)

Lijst 5

Gemeenteraadsverkiezingen Leeuwarden 22 november 2017 - Hoe cannabisvriendelijk is Gemeentebelangen Leeuwarden?

wietlogo2groen4rood


Gemeentebelangen Leeuwarden - Verkiezingsprogramma 2018-2022 


In het verkiezingsprogramma voor Leeuwarden staat:

Zorg en Welzijn

Het zijn van dakloze, drugs- of drankverslaafde is niet iets wat zondermeer maar geaccepteerd en gefaciliteerd gedwongen behandeling moet worden. Deze groep moet teruggebracht worden in het normale maatschappelijke leven. Zo nodig kan gedwongen behandeling noodzakelijk zijn. (pag. 5/6)

Veiligheid, openbare orde en handhaving

GBL wil een streng beleid tegen drugsdealers/gebruikers en al dan niet onder invloed van alcohol of (soft)drugs verkerende overlastgevers. (pag. 10)
Uit oogpunt van veiligheid maar ook uit oogpunt van gezondheidszorg en jeugdbeleid (het weggooien van kansen op een goede toekomst) moet het gebruik van (soft)drugs en (overmatig) drankgebruik door jongeren worden tegengegaan. Het aantal coffeeshops en de openingstijden daarvan wil GBL inperken. GBL is tegen plannen om de vestiging van coffeeshops buiten de binnenstad toe te staan. (pag. 11)

Door goede voorlichting kan veel leed voorkomen worden. De gemeente stimuleert voorlichting op het gebied van, drank, drugs, omgaan met geld, seksuele diversiteit, seksueel geweld, loverboys, omgang met sociale media, etc. Eén en ander wel in overleg met betrokken organisaties, verenigingen en scholen zodat het kan plaatsvinden op het juiste moment en zonder grote regeldruk. (pag. 11)

Van de website: Gemeentebelangen Leeuwarden - Streng en preventief veiligheidsbeleid - Uit oogpunt van veiligheid maar ook uit oogpunt van gezondheidszorg en jeugdbeleid (het weggooien van kansen op een goede toekomst) moet het gebruik van (soft)drugs en (overmatig) drankgebruik door jongeren worden tegengegaan. Het aantal coffeeshops en de openingstijden daarvan wil GBL inperken. GBL is tegen plannen om de vestiging van coffeeshops buiten de binnenstad toe te staan. Lees verder...


StemWijzer Gemeentelijke herindelingsverkiezingen 2017 - Test uw politieke voorkeur aan de hand van 30 stellingen.Stelling 5 Coffeeshops centrum: Het aantal coffeeshops in het centrum van Leeuwarden moet omlaag. Gemeentebelangen Leeuwarden is het EENS met deze stelling: "Op Amsterdam (veel toeristen) en Maastricht (grensstad) na is Leeuwarden de stad met het meeste aantal coffeeshops per inwoner. Een te groot aanbod brengt risico's met zich mee. "

Gemeentebelangen Leeuwarden (GBL) is lokale partij. GBL is noch provinciaal noch landelijk actief of vertegenwoordigd. De Nieuwe Leeuwarder Partij, nu Gemeentebelangen Leeuwarden, haalde bij de gemeenteraadsverkiezingen op 13 november 2013 4 zetels. De gemeenteraad van Leeuwarden bestaat uit 39 zetels. Het college van burgemeester en wethouders wordt sinds 2014 gevormd door een coalitie van PvdA, CDA en Pal/GroenLinks.

Gemeentebelangen Leeuwarden (GBL) is een lokale, politieke partij uit de gemeente Leeuwarden. De partij is in 1993 als Nieuwe Leeuwarder Partij (NLP) opgericht. Op 25 augustus 2015 is de naam veranderd in Gemeentebelangen Leeuwarden (GBL). De partij is sinds 1994 in de gemeenteraad van Leeuwarden vertegenwoordigd. In 2014 werd de gemeente Boarnsterhim opgeheven en een deel ervan werd bij de gemeente Leeuwarden gevoegd. In Boarnsterhim was een lokale partij onder de naam Gemeentebelangen 2000 actief. De beide partijen gingen samen, aanvankelijk onder de naam Nieuwe Leeuwarder Partij. Bij de eerste verkiezingen na de gemeentelijke herindeling behaalde de (toen nog) Nieuwe Leeuwarder Partij 4 van de 39 raadszetels. Per 1 januari 2018 zal als gevolg van de herindeling de gemeente Leeuwarderadeel en een deel van gemeente Littenseradiel bij de gemeente Leeuwarden worden gevoegd. In Leeuwarderadeel is de lokale partij Gemeentebelangen Leeuwarderadeel actief. De leden van deze partij hebben zich uitgesproken voor samenwerking met Gemeentebelangen Leeuwarden en hebben zich daarom in de loop van 2017 aangesloten bij GBL. Per 1 januari 2018 zal Gemeentebelangen Leeuwarderadeel ophouden te bestaan.

NIEUWS

Gebruik cannabis levert geen lange dopingstraf meer op

13 januari 2021 Nieuws
Per 1 januari 2021 treedt de Dopinglijst 2021 in werking. De Dopinglijst 2021 bevat een aantal wijzigingen ten opzichte van de Dopinglijst 2020. De belangrijkste verandering wat betreft dopingstraffen per 01-01-2021 is dat recreatief drugsgebruik buiten wedstrijdverband veel minder streng bestraft…

Partijen 2e kamer 2021

JEZUS LEEFT wil forse maatregelen tegen alles dat het leven direct of indirect kan beschadigen. Daarbij denkt de partij aan uitgebreidde...

Lees meer...

Verkiezingsprogramma DENK 2021-2025 Denk anders Gedoogbeleid rondom cannabis reguleren, gecombineerd met een stevig ontmoedigingsbeleid. Geen enkele vorm van...

Lees meer...