TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 17 MAART 2021

VVD

VVD

Lijst 4

Gemeenteraadsverkiezingen Leeuwarden 22 november 2017 - Hoe cannabisvriendelijk is de VVD Leeuwarden?

wietlogo1groen3rood

Leeuwarden: goed leven! - Verkiezingsprogramma VVD 2018 – 2022 


In het verkiezingsprogramma voor Leeuwarden staat:

Leeuwarden: waar je je veilig voelt - Veiligste stad van het Noorden

We zijn en blijven tegen gemeentelijke wietteelt. Drugsgebruik en drugshandel moet van de straat. Overlast, verkoop aan minderjarigen en harddrugs worden niet getolereerd. (pag.15)

Van de website: VVD Leeuwarden. Aanpassing beleid coffeeshops: Slecht plan op een slecht moment, 07 augustus 2017 -Afgelopen zaterdag maakte de burgemeester van Leeuwarden, Ferd Crone, in de Leeuwarder Courant bekend het voornemen te hebben het coffeeshopbeleid in Leeuwarden drastisch aan te gaan passen. De vestigingsmogelijkheden (gebieden waarin coffeeshops zich mogen bevinden) worden fors verruimd en het afstandscriterium (geen coffeeshops binnen 250 meter van een school) wordt eveneens aangepast. Naar beneden (100 meter), wel te verstaan. De VVD fractie heeft met grote zorg kennis genomen van deze wijzigingen. Lees verder...

StemWijzer Gemeentelijke herindelingsverkiezingen 2017 - Test uw politieke voorkeur aan de hand van 30 stellingen. Stelling 5 Coffeeshops centrum: Het aantal coffeeshops in het centrum van Leeuwarden moet omlaag. De VVD Leeuwarden is het ONEENS met deze stelling: "Het verlagen van het aantal coffeeshops is geen doel op zich. Wel zijn we voor de aanpak van overlast en handhaving van de openbare orde in en rondom coffeeshops. En zijn wij tegen de recent voorgestelde verruiming van de vestigingsmogelijkheden van coffeeshops."

De VVD Leeuwarden haalde bij de gemeenteraadsverkiezingen op 13 november 2013 4 zetels. De gemeenteraad van Leeuwarden bestaat uit 39 zetels. Het college van burgemeester en wethouders wordt sinds 2014 gevormd door een coalitie van PvdA, CDA en Pal/GroenLinks.

Hoe cannabisvriendelijk is het landelijke VVD? De VVD wil van de vreemde situatie af dat cannabisverkoop aan de voordeur wordt gedoogd maar dat de inkoop illegaal is. Het beleid moet slimmer gereguleerd worden. Wat dat "slimmer reguleren" dan is wordt niet gezegd. Wel dat de herinrichting landelijk moet gebeuren en dat (de afzonderlijke) gemeenten moeten stoppen met experimenteren met wietteelt. Lees verder...

 

Opnieuw manifest van burgemeesters: legaliseer cannabis!

23 september 2021 Nieuws
De overheid moet veel meer doen tegen ondermijnende criminaliteit, vinden bijna veertig burgemeesters die daarover een manifest hebben ondertekend. De burgemeesters willen dat het onderwerp prominent op de politieke agenda van het nieuwe kabinet komt te staan. Het rapport is gepubliceerd op de dag…

Partijen 2e kamer 2021

Verkiezingsprogramma DENK 2021-2025 Denk anders Gedoogbeleid rondom cannabis reguleren, gecombineerd met een stevig ontmoedigingsbeleid. Geen enkele vorm van...

Lees meer...