TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 17 MAART 2021

Partij van de Arbeid (P.v.d.A)

Partij van de Arbeid (P.v.d.A)

Lijst 1

Gemeenteraadsverkiezingen Leeuwarden 22 november 2017 - Hoe cannabisvriendelijk is de PvdA Leeuwarden?

wietlogo6groen

Betrokken, sociaal, duurzaam, ondernemend - Verkiezingsprogramma PvdA Leeuwarden 2018 – 2022

In het verkiezingsprogramma voor Leeuwarden staat:

Zorg en Leefbaarheid - Zorg

Ervaringsdeskundigen zijn even belangrijk als professionals. Drugsverslaafden luisteren doorgaans beter naar iemand die ook verslaafd is geweest, maar zijn leven weer op orde heeft. Wie zelf schulden heeft gehad, begrijpt een ander met schulden beter. Deze ervaringsdeskundigen krijgen eventueel op maat een opleidingstraject aangeboden. (pag. 12)

Dienstverlening, veiligheid en financiën - Veiligheid

De PvdA wil dat de gemeente niet alleen inzet op bestrijding, maar ook op preventie van overlast en risico’s. Straatcoaches en welzijnswerkers spelen hierbij een rol. De PvdA is voorstander van het legaliseren en reguleren van softdrugs. De handel in harddrugs en het gebruik ervan moeten echter hard worden aangepakt. De gemeente en de politie moeten hiervoor stevige instrumenten hebben. Het gevoel van veiligheid in de binnenstad moet in 2022 aanzienlijk zijn toegenomen. Dit wat betreft de door inwoners ervaren mate van veiligheid (zoals opgenomen in de wijk- en dorpenmonitor). Het voorkomen van overlast door diefstal, drugs- en alcoholgebruik en prostitutie staan daarbij centraal. Er vindt geen uitbreiding plaats van het aantal coffeeshops (13) en er wordt gekeken naar maatregelen om (parkeer)overlast bij coffeeshops te voorkomen. Voor prostituees is waar nodig opvang en begeleiding beschikbaar. (pag. 28)

Van de website: PvdA Leeuwarden - Beleid softdrugs moet op de schop, 16 juli 2014 - Leeuwarden moet meedoen met experiment waarbij koffieshops gereguleerd softdrugs krijgen geleverd, zegt PvdA raadslid Jelle de Visser in onderstaande column. Minister Ivo Opstelten moet de boel niet langer blokkeren. Lees meer...

StemWijzer Gemeentelijke herindelingsverkiezingen 2017 - Test uw politieke voorkeur aan de hand van 30 stellingen. Stelling 5 Coffeeshops centrum: Het aantal coffeeshops in het centrum van Leeuwarden moet omlaag. De PvdA Leeuwarden is het EENS met deze stelling: "Er dient een betere spreiding te komen van het aantal coffeeshops, zodat de overlast per coffeeshop omlaag gaat. Het gaat daarbij met name om parkeer- en geluidsoverlast. De PvdA is overigens voorstander van het legaliseren van wietteelt en wil dat Leeuwarden meedoet aan de landelijke mogelijkheid om hiertoe een pilot op te zetten."

De PvdA Leeuwarden haalde bij de gemeenteraadsverkiezingen op 13 november 2013 12 zetels. De gemeenteraad van Leeuwarden bestaat uit 39 zetels. Het college van burgemeester en wethouders wordt sinds 2014 gevormd door een coalitie van PvdA, CDA en Pal/GroenLinks.

Hoe cannabisvriendelijk is de landelijke Partij van de Arbeid? Het huidige softdrugsbeleid, waarbij de verkoop van softdrugs wordt gedoogd maar de wietteelt verboden is, werkt criminaliteit in de hand. In ons verkiezingsprogramma zeggen we daarom dat wietteelt legaal moet worden. Dat geeft ons controle over de sterkte van cannabis en hasj en het maakt Nederland veiliger omdat het verdienmodel voor drugsbendes wegvalt. Het levert ook accijnsinkomsten op en bespaart honderden miljoenen op (onnodige) politie en justitiecapaciteit. En het haalt coffeeshops uit het criminele circuit. Lees verder...

 

Opnieuw manifest van burgemeesters: legaliseer cannabis!

28 september 2021 Nieuws
De overheid moet veel meer doen tegen ondermijnende criminaliteit, vinden bijna veertig burgemeesters die daarover een manifest hebben ondertekend. De burgemeesters willen dat het onderwerp prominent op de politieke agenda van het nieuwe kabinet komt te staan. Het rapport is gepubliceerd op de dag…

Partijen 2e kamer 2021

Verkiezingsprogramma DENK 2021-2025 Denk anders Gedoogbeleid rondom cannabis reguleren, gecombineerd met een stevig ontmoedigingsbeleid. Geen enkele vorm van...

Lees meer...