TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 17 MAART 2021

Democraten 66 (D66)

Democraten 66 (D66)

Lijst 3

Gemeenteraadsverkiezingen Leeuwarden 22 november 2017 - Hoe cannabisvriendelijk is D66 Leeuwarden?

wietlogo6groen

Klaar voor de start! - Verkiezingsprogramma D66 Leeuwarden 2018-2022

In het verkiezingsprogramma voor Leeuwarden staat:

Gezondheid - Eigentijdse voorlichting over gezondheid(risico’s)

Richting jongeren heeft de gemeente een belangrijke taak in de voorlichting over ongezond en risicovol gedrag. Het gaat dan om seksualiteit, seksuele gezondheid, ongewenste zwangerschap en seksuele diversiteit, maar ook om alcohol en drugs. De voorlichting die plaatsvindt, willen we dan ook verbeteren door meer in te zetten op social media. (pag.32)

Veilig wonen, leven en werken in de gemeente Leeuwarden

Regulering wietteelt - Wietteelt leidt tot veel overlast, brandgevaar en criminaliteit. Opsporing brengt hoge kosten met zich mee. D66 is voor het reguleren van wietteelt en uiteindelijke legalisering van softdrugs. Ons doel hiermee is de gezondheidsrisico’s van drugsgebruik te verminderen en de criminaliteit die gepaard gaat met illegale wietteelt te beperken. Regulering gaat wat D66 betreft samen met goede voorlichting en voldoende toezicht. (pag.43)

Minder coffeeshops ín het centrum van Leeuwarden - Coffeeshophouders houden zich aan de geldende wet- en regelgeving, maar rondscheurende auto's en brommers zorgen voor veel ergernis. Er zou een coffeeshop aan de rand van de stad moeten komen die de klanten uit het buitengebied bedient zodat dat verkeer niet meer het centrum in hoeft. D66 wil minder coffeeshops in het centrum van Leeuwarden en ruimte voor een coffeeshop aan de rand van de stad Ook vanuit het oogpunt van brandveiligheid vinden we dit een verstandige ontwikkeling. (pag. 43)

Van de website: D66 Leeuwarden - Coffeeshops niet meer op een kluitje dankzij voorstel D66, maandag 9 oktober 2017 "(…) Het college heeft een onderzoek uitgevoerd naar aanleiding van deze motie en doet nu een voorstel. De twee belangrijkste wijzigingen die de burgemeester nu voorstelt zijn: • aanpassen van het afstandscriterium van 250 meter naar 100 meter rond scholen • verruimen vestigingsgebied, toestaan van coffeeshops in Stationsgebied en op het Vliet. De D66 fractie is blij met deze voorgenomen wijzigingen en steunt deze dan ook van harte." Lees verder...

StemWijzer Gemeentelijke herindelingsverkiezingen 2017 - Test uw politieke voorkeur aan de hand van 30 stellingen. Stelling 5 Coffeeshops centrum: Het aantal coffeeshops in het centrum van Leeuwarden moet omlaag. D66 Leeuwarden is het EENS met deze stelling: "Coffeeshophouders houden zich aan de geldende wet- en regelgeving, maar rondscheurende auto's en brommers zorgen voor veel ergernis. Er zou een coffeeshop aan de rand van de stad (bijvoorbeeld Zwette) moeten komen (McWeed) die de klanten uit het buitengebied bedient zodat het overlastgevende verkeer niet het centrum in hoeft."

D66 Leeuwarden haalde bij de gemeenteraadsverkiezingen op 13 november 2013 4 zetels. De gemeenteraad van Leeuwarden bestaat uit 39 zetels. Het college van burgemeester en wethouders wordt sinds 2014 gevormd door een coalitie van PvdA, CDA en Pal/GroenLinks.

Hoe cannabisvriendelijk is het landelijke D66? Het recht op het streven naar genot - Het streven naar genot is een kernonderdeel van de menselijke aard. Daar hoort ook bij dat mensen middelen tot zich nemen die dat genot versterken. Wij vinden dit allereerst de eigen keuze van die mensen, ook als het ongezond is. Bij dit recht hoort uiteraard goede voorlichting, want mensen kunnen pas een keuze maken als ze weten wat de gevolgen zijn. Bij dit recht past niet dat we alles verbieden. D66 vindt het belangrijk om de gezondheidsschade te verminderen. Daarom willen we naast goede voorlichting een veilig en gereguleerd aanbod, door allereerst softdrugs te legaliseren. Tegen aanbieders die verboden middelen verkopen, middelen verkopen aan jonge gebruikers voor wie dit verboden is of aansturen op het verslaafd maken van mensen treden we strafrechtelijk op. Lees verder...

 

Opnieuw manifest van burgemeesters: legaliseer cannabis!

23 september 2021 Nieuws
De overheid moet veel meer doen tegen ondermijnende criminaliteit, vinden bijna veertig burgemeesters die daarover een manifest hebben ondertekend. De burgemeesters willen dat het onderwerp prominent op de politieke agenda van het nieuwe kabinet komt te staan. Het rapport is gepubliceerd op de dag…

Partijen 2e kamer 2021

Verkiezingsprogramma DENK 2021-2025 Denk anders Gedoogbeleid rondom cannabis reguleren, gecombineerd met een stevig ontmoedigingsbeleid. Geen enkele vorm van...

Lees meer...