TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 15 MAART 2017

 

banner laat je stemgemeenteraadsverkiezingen 22 november 2017 leeuwarden nederlands

 

Gemeenteraadsverkiezingen Leeuwarden 22 november 2017

Op 1 januari 2018 worden de gemeenten het Bildt, Franekeradeel, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel en Súdwest-Fryslân samengevoegd tot drie nieuwe gemeenten: Leeuwarden, Súdwest-Fryslân en Waadhoeke. Daarom worden er op 22 november gemeenteraadsverkiezingen gehouden.

De redactie van de Cannabis-Kieswijzer analyseerde de partijen (die in Leeuwarden meedoen) op cannabisvriendelijkheid. Wil je daarover meer opsteken? KLIK HIER voor gedetailleerde informatie.

Laat je stem niet verdampen! Informeer jezelf! Stem bewust! Stem cannabisvriendelijk! Ga stemmen!

 

  

Tweede Kamerverkiezingen 15 maart 2017

 

Sybrand Buma ging bij Buitenhof in discussie over de Wet Gesloten Coffeeshopketen....Kijk en oordeel zelf!

Sybrand Buma ging bij Buitenhof in discussie over de Wet Gesloten Coffeeshopketen....Kijk en oordeel zelf! Sybrand Buma ging bij Buitenhof in discussie over de Wet Gesloten Coffeeshopketen....Kijk en oordeel zelf!
Watch the video

Cannabis reguleren? Maar hoe dan?

cannabis kieswijzer reguleren240Cannabis reguleren? Maar hoe dan?

Vul de vragen in en weet waar je staat!

Het gedoogbeleid heeft voor wanorde in de maatschappij gezorgd. Er gaan stemmen op om te stoppen met gedogen en cannabis te reguleren. Hier zijn verschillende systemen voor bedacht.

Als we nieuwe regels bedenken voor cannabis, en het verbod even ter zijde schuiven, welke regels zouden dat dan moeten zijn? In acht korte vragen vertellen we waar je staat in dit debat.

Nieuws

Videos

Watch the video