TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 17 MAART 2021

50PLUS - Verkiezingen TK 2017

Artikelindex

Tweede Kamerverkiezingen 2017

Uit het 50PLUS verkiezingsprogramma OMDAT OUDEREN HET NIET MEER PIKKEN

28. Drugsbeleid en alcohol

• 50PLUS wil softdrugs uit de criminele sfeer halen door nederwietteelt te legaliseren onder zeer strenge en strikte voorwaarden en met vergunning. • Geen lokale experimenten, maar invoering in één keer voor geheel Nederland. Experimenten zorgen voor rechtsongelijkheid en verwarring. • Stevig toezicht op verkooppunten. Hierbij zijn het leeftijdscriterium (vanaf 18 jaar), het niet aanwezig zijn van harddrugs en de afstand tot scholen (minimaal 500 meter) van belang. • Opsporing van handel en productie harddrugs wordt geïntensiveerd. • Overheid moet een duidelijk, actief en integraal ontmoedigingsbeleid voeren t.a.v. alcohol, roken en drugs. • Vergoeding van medicinaal gebruik van o.a. wiet wordt opgenomen in het nieuwe zorgstelsel. (pagina 9)

Van de 50 PLUS website

Omdat op de website onder standpunten hetzelfde staat als onder standpunten een artikel van de 50PLUS website uit de oude doos (3 november 2014). In dit artikel wordt verwezen naar Koos Zwart. Hij was één van de drijvende krachten achter de Cannabis-Kieswijzer.

Senator Nagel: drugsbeleid is finaal vastgelopen

Het Nederlandse drugsbeleid is finaal vastgelopen en er is geen uitzicht op daadwerkelijke verbetering. De minister mag niet doof blijven voor de vele roepen om verandering, meent 50PLUS-senator Jan Nagel.

“Of je nu voor of tegen het reguleren van bepaalde soft drugs bent, de conclusie kan niet anders zijn dan dat de voorliggende wetswijziging geen oplossingen biedt maar de problemen juist zal vergroten”, zei hij dinsdag 4 november in een debat in de Eerste Kamer met minister Opstelten over een wijziging van de Opiumwet.

Zo’n 40 jaar geleden was Nagel eindredacteur van het politieke radioprogramma In de Rooie Haan. Daarin gaf de dit jaar overleden Koos Zwart, zoon van PvdA-minister Irene Vorrink, wekelijks drugsvoorlichting en noemde hij de zwarte marktprijzen van de diverse wietsoorten.

Jan Nagel nu: “Toen al ging de discussie over begrippen als illegaliteit, criminaliteit, kwaliteit en gezondheid. In die dagen werd alom geconstateerd dat de Haagse politiek achter de feiten aanholde. Nu 40 jaar later geldt die conclusie opnieuw of nog steeds.”

De kern van het probleem blijft volgens senator Nagel dat het verkopen van wiet in de coffeeshop wel is toegestaan maar het inkopen niet. Hij vroeg of de minister dat wel eens aan een buitenlandse collega op een op logica gebaseerde redenatie heeft kunnen uitleggen. Een meerderheid van burgemeesters in gemeenten die coffeeshops herbergen, aldus Nagel, zegt dat het huidige beleid niet meer functioneert.

“De burgemeesters komen uit diverse partijen, er is geen politieke scheidslijn. De minister heeft bij herhaling en ook tijdens het mondeling overleg van 9 september dit jaar gezegd veel contacten met de burgemeesters te onderhouden. Blijkbaar leidt dit contact tussen de Haagse politiek en de mensen die in het veld verantwoordelijk zijn, niet tot een verkleining van de kloof. De minister is blijkbaar versteend als het om de soft drugs gaat.”

Nagel gaf een voorbeeld uit de praktijk: “In alleen al Heerlen rolde afgelopen jaar de politie 131 plantages op, vaak verborgen op achterkamertjes of zolders. De eigenaren – niet zelden bijstandsmoeders en uitkeringstrekkers – werden gearresteerd, bekeurd en weer vrijgelaten. Ze krijgen de financiële gevolgen, hun opdrachtgevers gaan vrijuit. De burgemeester van Heerlen zegt dat het ook gaat over harde criminaliteit.”

Eerste Kamerlid Nagel ging in op het feit dat de maatschappelijke ontwikkelingen intussen niet stilstaan. De Rechtbank in Groningen stelde op 16 oktober bij vonnis vast dat twee telers van cannabis schuldig waren maar legde geen straf op. De rechter vond de handelingen in overeenstemming met het doel van het gedoogbeleid. Nagel vroeg minister Opstelten welke betekenis hij geeft aan deze ontwikkeling.

Ook wees hij in dit verband op het feit, dat de raadsfractie van de SP in de gemeente Hilversum op grond van deze rechtbankuitspraak van de Groningse rechter met een initiatief wil komen waardoor Hilversum de eerste gemeente wordt met een legale – liefst gemeentelijke - wietkwekerij die bovendien ook banen oplevert. Het idee wordt volgens de Gooi- en Eemlander gesteund door D66, PvdA, Groen Links en de lokale partij Hart voor Hilversum en kan daarmee op een ruime meerderheid in de raad rekenen. De partijen vinden dat er momenteel te veel “rotzooi” in de wiet zit dat de gezondheid bedreigt en dat je met een eigen kwekerij kunt zorgen voor kwaliteit .

Nagel wilde van de minister weten hoe hij tegen een dergelijk initiatief aankijkt en wat de opstelling van het kabinet zal zijn als het voorstel inderdaad een meerderheid in de Hilversumse gemeenteraad zou halen. “Zal het plan gedoogd worden of zal het kabinet maatregelen nemen om de uitvoering van een legale wietkwekerij te torpederen?” 50PLUS bepleit dat de minister een dergelijk experiment een ruime kans geeft.

50PLUS staat achter het doel van het voorstel tot wijziging van de Opiumwet. Dat doel is het tegengaan van criminaliteit, overlast en bescherming van de gezondheid. 50PLUS wil nadrukkelijk dat er een einde komt aan alle vormen van illegale teelt. Maar dan zullen er, volgens woordvoerder Nagel in de Eerste Kamer, andere maatregelen genomen moeten worden dan nu wordt voorgesteld.

“Diverse partijen hebben voorgesteld in één of meerdere gemeenten een proef te nemen met het reguleren van de teelt en inkoop van de wiet. Met als doel de illegale handel en de daarmee gepaard gaande zware criminaliteit te bestrijden en waarborgen voor kwaliteit en de gezondheid te garanderen. Wij steunen dit idee. Het antwoord dat de minister gaf tijdens een eerder overleg, namelijk dat als je een experiment doet, je dan de situatie opent voor een ander beleid, raakt de kern. Dit beleid is vastgelopen en er is geen uitzicht op daadwerkelijke verbetering. We vragen de minister niet doof te blijven voor de vele roepen om verandering.”

De voorgestelde wijziging van de Opiumwet maakt alle handelingen die illegale hennepteelt voorbereiden en bevorderen strafbaar met een gevangenisstraf tot 3 jaar of een geldboete. Strafbaar zijn personen en bedrijven die geld verdienen met de levering van goederen of diensten en de financiering van illegale hennepteelt. Het gaat bijvoorbeeld om growshops, transport- en distributiebedrijven, verhuurders van loodsen en schuren, elektriciens die illegale elektrische installaties aanleggen of de handel in kant-en-klaar ingerichte kasten voor de illegale hennepteelt.

Terwijl de politiek al 40 jaar praat over legalisering van softdrugs, is de maatschappelijke werkelijkheid al zover, dat xtc en andere chemische drugs als normaal worden beschouwd en overal gedoogd. Op grote festivals en dergelijke worden deze rijkelijk aangeboden pillen zelfs officieel gekeurd. Ook dit toont aan dat de politiek achter de feiten aanloopt.

Nieuw: de cannabis-stemwijzer

03 maart 2021 Nieuws
Stichting Maatschappij en Cannabis heeft dit jaar een primeur! Naast de vertrouwde Cannabis Kieswijzer is er in het kader van de Tweede Kamerverkiezing van 15-17 maart 2021 nu ook een heuze cannabis-stemwijzer! Dit in het kader van het verkiezingsoffensief in samenwerking met VOC Nederland's…

Partijen 2e kamer 2021

Verkiezingsprogramma DENK 2021-2025 Denk anders Gedoogbeleid rondom cannabis reguleren, gecombineerd met een stevig ontmoedigingsbeleid. Geen enkele vorm van...

Lees meer...