TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 17 MAART 2021

Democraten '66 (D66) - Verkiezingen TK 2010

Artikelindex

Verkiezingen 9 juni 2010

Een redelijk cannabis vriendelijke stem. Boris van der Ham presenteerde vorig jaar de initiatiefnota "Toegankelijker medicinale cannabis", een voorstel tot meer soorten wiet via de apotheek voor patiënten en vergoeding door de zorgvezekeraars, in plaats van de aangekondigde wijziging van de opiumwet. Blijft Boris woordvoerder in het drugsdebat of gaat Magda Berndsen het van hem overnemen? Zij heeft als voormalig burgemeester (o.a Beverwijk) en korpschef van de Politie Fryslân de nodige (bestuurlijke) praktijkervaring met coffeeshops.

In het verkiezingsprogramma Anders Ja , is het volgende te vinden over cannabis (gerelateerde) zaken:

Criminaliteit en veiligheid

Regulering cannabisteelt. Handel in en kweek van cannabis zijn belangrijke bronnen van criminaliteit. D66 wil dat de teelt van cannabis wordt gereguleerd, zodat teelt en verkoop worden geregeld via een gesloten keten, waaruit criminelen worden geweerd. Het grootste probleem van het Nederlandse sofdrugsbeleidvormen de illegale dealers die aan minderjarigenverkopen en ook harddrugs verkopen. Door teelt en verkoop verder te reguleren kan de kwaliteit van de cannabis worden verbeterd en de hoogte van de hoeveelheid THC in de cannabis worden gereguleerd. Tevens levert het reguleren een besparing en belastinginkomsten op. D66 zet verder in op effectieve preventievemaatregelen voor de groep van risicogebruikers,zoals kinderen onder 18 jaar. [pag. 73].

Drugs, alcohol en medicijnen

D66 gaat zich in internationaal verband inzetten voorverschuiving van de focus op criminalisering van drugs naar een focus op beperking van gezondheidsschade als gevolg van drugsgebruik. Alcohol-, drugs- en medicijngebruik ziet D66 allereerst als een kwestie van volksgezondheid. Het beperken van gezondheidsschade, zeker bij jongeren, vindt D66 belangrijker dan de strafrechtelijke kant. De repressievan de ene drug kan een aanmoediging zijn om een andere, soms schadelijker drug juist meer te gebruiken. De nadruk moet liggen op het bestrijden van overmatig alcohol-, drugs- en medicijngebruik bij jongeren.

Voorlichting verbeteren. D66 wil specifieke voorlichtingover alcohol- en drugsgebruik voor ouders en docenten zodat ze sluimerende problemen bij kinderen op tijd kunnen identificeren. Ook jongeren moeten extra geïnformeerd worden op school en feesten over de schadelijke gevolgen van overmatig alcoholgebruik.Eventueel kunnen alcohol- en drugspoli's op scholen worden ingericht. [pag.69].

Mid-sixties ontstond de partij, Van Mierlo verklaarde desgevraagd dat een stickie niet zo'n kwaad kon. Deze partijlijn werd voortgezet door Kohnstamm (druk bezig met het beschermen van onze privacy) en Wolfensperger (uit de politiek). De eerste vrouwelijke procureur-generaal Sorgdrager (D66-lid) kon in Paars I minister van justitie worden. In overeenstemming met de partijlijn maakte Winnie Sorgdrager in 1995 mooie plannen, maar in het parlementaire jaar 1996-1997 kwamen niet de mooie plannen tot stand, maar wat we nu kennen als "de huidige regels".  En daar bestaat best veel kritiek op. Mevrouw Borst (arts, Volksgezondheidsminister, D66-lid) heeft via postkantoren heel Nederland beflyerd met drugsvoorlichtingsflyers, waarvoor onze dank.

Leeft de partijlijn weer op bij Boris? Op ons eerste symposium "Wordt de voordeur een achterdeur?", na het deprimerend nauwkeurig verslag van Klazien Moorlag konden we onder toehoorders de sympathie voor mediwiet zien toenemen. Diverse coffeeshops ondersteunen de gedachte "medicinale wiet", lokale en nationale patiëntengroepen of stichtingen die zich daarmee bezighouden. Boris kon zich warm ondersteund weten bij het indienen van zijn initiatiefvoorstel aangaande de mediwiet. Nu gaat de fractie grote worden en het is zelfs mogelijk dat bij de portefeuilleverdeling na 10 juni ineens mevrouw Berndsen de woordvoerder drugsbeleid blijkt te zijn geworden. We hopen op voortzetting van de partijlijn.

Want Boris van der Ham heeft tijdens AO (Algemeen Overleg) in de commissievergadering (cie. Volksgezondheid) diverse malen herhaald dat als je zo'n project cannabis als medicijn doet, dat niets te maken kan hebben met coffeeshops en illegale handel. Je gaat (gemiddeld) 10 jaar doen over het analyseren van de juiste cannabidiol-achtigen voor de juiste medicatie. Dus celkweken, ratten/muizenproeven, bepaling dodelijke dosis (LD), dubbelblindtesten, opbouw statistiek gebruik door proefpersonen op vrijwillige basis, inventarisatie van mogelijk optredende schadelijke bijwerkingen (resultaten van deelonderzoeken op deze punten), in productie nemen en op de markt zetten en, tenslotte, na publicaties (New England Journal of Medicine (VS) of de Britse The Lancet) het product krachtig bijstellen, om maar wat te noemen. Dat is tien jaar werk voor de goede zaak. Maar niet voor de coffeeshops, die moeten zich er niet mee bemoeien. Dat is ook D66.

Opnieuw manifest van burgemeesters: legaliseer cannabis!

28 september 2021 Nieuws
De overheid moet veel meer doen tegen ondermijnende criminaliteit, vinden bijna veertig burgemeesters die daarover een manifest hebben ondertekend. De burgemeesters willen dat het onderwerp prominent op de politieke agenda van het nieuwe kabinet komt te staan. Het rapport is gepubliceerd op de dag…

Partijen 2e kamer 2021

Verkiezingsprogramma DENK 2021-2025 Denk anders Gedoogbeleid rondom cannabis reguleren, gecombineerd met een stevig ontmoedigingsbeleid. Geen enkele vorm van...

Lees meer...