TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 17 MAART 2021

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) - Verkiezingen TK 2010

Artikelindex

Verkiezingen 9 juni 2010

Over softdrugs staat in het verkiezingsprogramma "Orde op zaken" het volgende: "Het onderscheid tussen hard en soft drugs vervaagt " (Dit is onjuist: sinds 2005 vertoont het gemiddeld THC-gehalte van nederwiet geen stijgingen, maar een dalende lijn. Voor de wat korzelige opmerking van de onderzoeker, dat hij van deskundigen verwachtte dat ze hun cijfers bijhouden, hebben wij alle begrip. Peter van Dijk van Trimbos ( http://www.trimbos.nl/ ) deed zijn uitspraak op BNR-radio. Ons vertelde hij de meest actuele cijfers en gaf overzichten op ons eerste symposium "Wordt de voordeur een achterdeur?" op 6 november 2008 te Oenkerk - red).

Het VVD-program vervolgt met: "Ook softdrugs kunnen voor jongeren tot verslavingsproblemen of geestesziekten leiden. (Dit is een schandelijke generalisatie van het probleem van sommige mensen, die zoals we inmiddels van het tweede Symposium "Wordt de voordeur een achterdeur?", 6 juni 2009 [bijdrage Simon Boerboom] weten, in ongunstige zin genetisch gepredestineerd ("voorbestemd") zijn gemakkelijk verslaafd te raken of het risico lopen tegengestelde reacties te krijgen (hyperactiviteit, angsten, wanen, schizofrenie). Dat kan bij cannabis, dat kan bij andere drugs. De VVD heeft het hier dus eigenlijk over een klein groepje van een klein groepje van een klein groepje - red).

Hoewel de meeste coffeeshops natuurlijk hun uiterste best doen om overlast te voorkomen, vervolgt het VVD-programma met: Daarnaast veroorzaken coffeeshops soms veel hinder en overlast voor omwonenden. De VVD wil overlastgevende coffeeshops onmiddellijk sluiten. Buitenlandse gebruikers worden aangetrokken door het Nederlandse drugsbeleid. Een legitimatiesysteem, waarbij de verkoop van softdrugs aan buitenlanders aan banden wordt gelegd moet deze aantrekkelijkheid terugdringen en een einde maken aan de overlast dat het drugstoerisme veroorzaakt. De VVD wil bovendien geen coffeeshops meer in woonwijken of dichtbij scholen." [pag. 33].

Liberalen zijn in de regel echter geen voorstanders van veel overheidsbemoeienis: "De overheid bemoeit zich in beginsel niet met de opvoeding van kinderen. Voor problemen rondom overgewicht, (soft)drugsgebruik, alcohol- en tabaksmisbruik gebruikt de overheid voorlichtingsmiddelen om jongeren en ouders te informeren. Bij de handhaving van het alcoholverbod voor jongeren, de leerplichtwet en het rookbeleid in de horeca dient zij echter daadkrachtig op te treden." [pag. 18].

Fred Teeven (nu nr.3 op de lijst van de VVD - in 2002 nog lijsttrekker (nr. 1) van Leefbaar Nederland) wekt in zijn uitingen de indruk meer tot de conservatieve tak van de VVD te horen. In zijn bijdrage op zijn weblog (02-02-2010) probeert hij duidelijk te maken wat zijn (partij-)standpunt is in het debat over het coffeeshopbeleid: "Wel wat misverstanden over de koers van de VVD m.b.t. soft drugs. Er kan geen twijfel over zijn. Aan legalisatie zullen we niet meewerken. De VVD wil dat de georganiseerde misdaad die zich bezig houdt met de teelt en export van soft drugs intensief wordt bestreden. Daarnaast wil de VVD dat de buitenlandse gebruikersmarkt geen toegang meer krijgt tot Nederlandse verkooppunten. De binnenlandse markt, ongeveer 17 % van het huidige totaalaanbod, zou moeten worden voorzien in besloten clubs waar je lid van kunt worden als je in een bepaald gebied woont. Op deze wijze ben je ook in staat om de dealers te weren uit de shops. Die clubs, en NIET de overheid, kunnen dan worden betrokken bij de teelt voor de binnenlandse markt."

Frans Weekers (thans staatssecretaris) liet een aantal jaren geleden (2005) een wat liberaler geluid horen. Dit mag het meest duidelijk blijken uit zijn ondertekening van het Manifest van Maastricht (experiment voor het reguleren van de teelt en handel van softdrugs). De andere ondertekenaars waren Nebahat Albayrak (PvdA), Boris van der Ham (D66) en Gerd Leers (CDA, voormalig burgemeester Maastricht, thans minister). In 2008 sneuvelde het manifest in de Tweede Kamer: de VVD en de PvdA namen er afstand van. „De huidige VVD-fractie neemt afstand van het eigen manifest en voelt zich er niet meer aan gebonden", zei Kamerlid Teeven.

Wat betreft de "problematiek" van de grensgemeenten zoekt Teeven het in het opleggen van beperkingen en zocht Weekers het in het onderschrijven van het plan van Leers. Teeven had oog voor de "moeilijkheden" van de gemeente Roosendaal, waar voor koffie- en theeconsumptie overigens nog steeds een coffeeshop open is (een van de 4 is open gebleven, hasj en wiet kan je er niet vinden, zolang de burgemeester geen gedoogverklaring afgeeft). . Afgezien van Venlo hoor je weinig van de "problemen" van grensgemeenten. Het is goed hierbij te bedenken dat van de 71 grensgemeenten (zijnde één zesde van het totaal aantal gemeenten) 77,47 % een grensgemeente met een nuloptie is en 22,53 % een of meer coffeeshopondernemingen telt.

De VVD wil de verkoop aan buitenlanders aan banden leggen - dit terwijl de uitvoer naar het buitenland van enige hoeveelheid cannabis al sinds 1928 (ongewijzigd sinds 1976) strafbaar is gesteld. De uitspraak rechtbank Middelburg, 25 maart 2010, inzake Checkpoint maakt (sub. 9) diegene die cannabis verkoopt aan een dagtoerist medeplichtig aan het strafbaar feit van export. Er is een tijdje nauwelijks gehandhaafd. En misschien is een kleine buurtcoffeeshop te prefereren boven een grootstedelijke coffeeshop niet in het stadscentrum, niet bij scholen voor voortgezet onderwijs, niet te dicht bij elkaar en liever niet als enig lichtpuntje 's avonds op het industrieterrein.

Een volstrekt liberaal geluid vernamen we onlangs van VVD-coryfee Frits Bolkestein: samen met o.a Els Borst (oud D66- minister van VWS) en Jan de Roos (hoogleraar strafrecht, Universiteit Tilburg) pleit hij voor een complete legalisering van alle drugs.De JOVD sluit zich aan bij dit opiniestuk ("Red het land, sta drugs toe ", NRC 18-05-2010). Luister hier naar Martijn Jonk, voorzitter van de JOVD, de jongerenafdeling van de VVD. Hij schaart zich achter Bolkestein. Al jaren geleden verraste Bolkestein ons al met zijn vaststelling, dat wat hem en de VVD betreft cannabis in Nederland gelegaliseerd kon gaan worden, als andere Europese landen dat ook zouden doen. Het zag er toen niet naar uit dat Geert Wilders ook zo dacht, maar hij verkeerde in totaal wel meer dan 10 jaar in de directe omgeving van Frits, dus diens gedachten komen hem niet vreemd voor. Laten we hopen dat Geert zich alles goed herinnert.

Overigens, de VVD (onder professor Oud) werd sterker toen de liberale Vrijzinnig Democratische Bond het aan de stok kreeg met socialisten in de PvdA. In de mid-sixties kreeg de sociaal-liberale, linksige, vleugel genoeg van de conservatieve koers van de VVD en startte Hans van Mierlo D66.

Opnieuw manifest van burgemeesters: legaliseer cannabis!

23 september 2021 Nieuws
De overheid moet veel meer doen tegen ondermijnende criminaliteit, vinden bijna veertig burgemeesters die daarover een manifest hebben ondertekend. De burgemeesters willen dat het onderwerp prominent op de politieke agenda van het nieuwe kabinet komt te staan. Het rapport is gepubliceerd op de dag…

Partijen 2e kamer 2021

Verkiezingsprogramma DENK 2021-2025 Denk anders Gedoogbeleid rondom cannabis reguleren, gecombineerd met een stevig ontmoedigingsbeleid. Geen enkele vorm van...

Lees meer...