TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 17 MAART 2021

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) - Verkiezingen TK 2012

Artikelindex

Verkiezingen 12 september 2012

www.vvd.nl

Verkiezingsprogramma "Niet doorschuiven maar aanpakken "

Citaten uit het verkiezingsprogramma.

Paternalistisch overheidstoezicht op het privéleven van mensen is ongepast en onwenselijk, hoe goed de bedoelingen ook zijn. De VVD is daarom tegen het afstraffen van ongezond gedrag zoals roken met hogere ziektekostenverzekeringspremies. Het is wel de expliciete taak van de overheid om gerichte voorlichting te geven, in het bijzonder ook aan jongeren, over alcohol-, tabaks- en drugsgebruik, seksuele voorlichting en voeding om gedrags- en gewichtsproblemen te voorkomen en gezonde keuzes te maken. (pagina 29)

Drugs

Het onderscheid tussen hard- en softdrugs vervaagt, met alle gevolgen van dien. Ook softdrugs kunnen voor jongeren tot verslavingsproblemen of geestesziekten leiden. Daarnaast veroorzaken coffeeshops soms veel hinder en overlast voor omwonenden. De VVD wil overlastgevende coffeeshops onmiddellijk sluiten. Buitenlandse gebruikers worden aangetrokken door het Nederlandse drugsbeleid. Een clubpas die de verkoop van softdrugs aan buitenlanders aan banden legt, moet de aantrekkingskracht terugdringen en een einde maken aan de overlast die het drugstoerisme veroorzaakt. In coffeeshops kan alleen giraal worden betaald. De strafbaarstelling van soft drugs delicten willen we verhogen. Tegen straathandel wordt streng opgetreden en drugspanden worden gesloten. Schade veroorzaakt door de teelt van softdrugs wordt tot op de laatste cent verhaald op de daders.

(pagina 45)concepttekst voor het congres van 25 augustus 2012

Wietpas kan drugsoverlast verergeren (Trouw, 5 april 2012)

Het VVD congres heeft zaterdag 25 augustus 2012 ingestemd met een amendement van de afdeling Hoorn op het landelijke verkiezingsprogramma dat voorziet in het afschaffen van de grens van 2000 leden die een coffeeshop per 1 januari 2013 mag hebben. Per 1 januari 2013 wordt de wietpas, die nu nog enkel verplicht is in de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland, landelijk ingevoerd.

Hoorns model coffeeshop in landelijke VVD verkiezingsprogramma (hoorng!ds.nl, 28 augustus 2012). Drugs - Het onderscheid tussen hard- en softdrugs vervaagt, met alle gevolgen van dien. Ook softdrugs kunnen voor jongeren tot verslavingsproblemen of geestesziekten leiden. Daarnaast veroorzaken coffeeshops soms veel hinder en overlast voor omwonenden. De VVD wil overlastgevende coffeeshops onmiddellijk sluiten. Buitenlandse gebruikers worden aangetrokken door het Nederlandse drugsbeleid. De clubpas blijft rijksbeleid. Er vindt overleg plaats met de burgemeesters van de gemeenten die nu nog geen clubpas hebben. Er wordt dus rekening gehouden met de lokale standpunten. In coffeeshops kan alleen giraal worden betaald. De strafbaarstelling van soft drugs delicten willen we verhogen. Tegen straathandel wordt streng opgetreden en drugspanden worden gesloten. Schade veroorzaakt door de teelt van softdrugs wordt tot op de laatste cent verhaald op de daders. Net als openbare dronkenschap wordt ook in het openbaar onder invloed van drugs zijn strafbaar gesteld. (pag.47) definitieve tekst na het congres op 25 augustus 2012.

Fred Teeven, VVD'er en staatssecretaris van Justitie: 'Wietpas aanpassen aan A'dam' (AT5, 4 september 2012)

Onno Hoes, VVD'er en burgemeester van Maastricht, wil aanpassing van de wietpas (helaas link werkt niet meer) (NOS.nl, 6 september)

Mark Rutte, VVD'er, lijsttrekker en premier wil bezwaar tegen 'wietpas' bespreken (Telegraaf, 7 september 2012)

Citaten van de partijwebsite.

VVD wil verbod op verkoop hasj

donderdag 1 maart 2012 , door Ard van der Steur

Hasj wordt geproduceerd in landen als Afghanistan, Libanon en Marokko en kan alleen maar naar Nederland komen door de internationale georganiseerde criminaliteit.De VVD wil daarom dat de verkoop van hasj in Nederlandse coffeeshops wordt verboden. De Nederlandse overheid (douane, marechaussee, politie en justitie) doet er alles aan om de import van hasj tegen te houden. Het is vreemd dat, als deze barrière eenmaal is overwonnen, de verkoop van die hasj vervolgens wel gedoogd wordt. Op deze manier worden deze internationale criminele organisaties door de verkoop van hasj in coffeeshops alsnog gefinancierd. De VVD wil dat er een eind komt aan deze ongewenste situatie. Door opname van het verbod van de verkoop van hasj in de zogenaamde AHJOG-criteria kan het voorstel effectief worden gerealiseerd. De fracties van CDA en PVV hebben al hun steun voor het voorstel uitgesproken, waarmee er een Kamermeerderheid voor het voorstel is.

Update 29-03-2012: Minister Opstelten heeft positief gereageerd op het door VVD Kamerlid Ard van der Steur voorgestelde hasjverbod. De minister verwacht dat het nieuwe beleid om het THC-gehalte (de werkende stof in softdrugs) te beperken zal leiden tot een einde aan de verkoop van hasj. Als dat niet zo mocht blijken te zijn, zal Opstelten andere maatregelen nemen om het gewenste doel te bereiken. Ard van der Steur heeft het verbod voorgesteld omdat hasj voornamelijk uit het buitenland komt. De gedoogde verkoop in Nederland financiert internationale criminele organisaties. De VVD vindt dat niet wenselijk

VVD wil speekseltest tegen drugs op school

donderdag 26 mei 2011 , door Ton Elias

Maar alléén als ouders of de medezeggenschapraad dit willen, op grond van signalen. Bij die signalering zou ook het meldpunt ‘Misdaad Anoniem’ kunnen worden betrokken.

Elias waakt voor de schending van privacy. ‘We moeten niet iedereen willekeurig een houtje in de mond gaan duwen. Er moeten concrete signalen zijn. Maar we moeten ook niet wegkijken van dit probleem. Scholen moeten minder bang zijn voor hun reputatie en zich realiseren dat drugsgebruik overal plaatsvindt en dus ook overal bestreden moet worden. Maar nogmaals, de speekseltest kan alleen worden ingezet als ouders het willen.”

Op verzoek van ouders zou bijvoorbeeld ook steekproefsgewijs getest kunnen worden bij schoolfeesten en evenementen. “Wanneer scholen heldere criteria opstellen over drugsgebruik, moet je ook willen weten wat er gebeurt op en rond de school en sancties treffen”, vindt Elias.

Onderzoek van de Inspectie voor Onderwijs toont aan dat drugsgebruik een groot probleem is op scholen. ‘Eén op de drie á vier jongeren die op en rond de school drugs gebruikt is onacceptabel. Dat kan niet en dat mag niet. Ik vind dat scholen meer in overleg moeten treden met de politie. Maar al te vaak weet men heus wel wanneer het brommertje met de handelaar langsrijdt. De politie moet in overleg met scholen vaker op het schoolplein staan en ook vaker fouilleren bij concrete verdenking,’ aldus het VVD Kamerlid.

Uit een steekproef van opiniepeiler Maurice de Hond onder 2000 Nederlanders bleek eind november vorig jaar dat 92% van de ouders vindt dat gebruik of handel van drugs op of rond de school moet worden gemeld, terwijl 75% van de ouders van mening is dat docenten actief moeten controleren op het gebruik van drugs.

Citaten uit het drugsdebat (1 & 28 maart)

Ard van der Steur (VVD)

- (...)daarom steunen wij het kabinetsbeleid volledig om hard te zijn tegen harddrugs, de volksgezondheid centraal te stellen in het beleid, zoals dat de afgelopen tientallen jaren is gebeurd, en het gedoogbeleid aan te passen. Dat moet worden aangepast omdat het op een aantal punten uit de hand is gelopen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan het gehalte aan THC in drugs of aan de criminaliteit die rond drugs plaatsvindt

- De VVD wil het gedoogbeleid overeind houden, met de voorgestelde strenge aanpassingen en met een eigen aanpassing, namelijk het verbieden van de verkoop van hasj (...)

- Hasj wordt verboden, of het nou Nederlandse hasj is of buitenlandse hasj. Je moet daar wel simpel en pragmatisch in zijn: hasj wordt verboden.

- Namens de VVD-fractie benadruk ik dat preventie, voorlichting, een ongelooflijk belangrijk onderdeel is van het integrale drugsbeleid

 

Lees hier de Handelingen Tweede Kamer 1 maart 2012

Lees hier de Handelingen Tweede Kamer 28 maart 2012

Lees hier over de stemmingen over de moties drugsdebat

Noot van de redactie: de heer van der Steur staat op de kieslijst voor de komende verkiezingen. De vraag is of de VVD hem weer het woordvoerderschap geeft voor Justitie. Als hij geen woordvoerder Justitie wordt, zal een andere woordvoerder van de VVD zijn plek innemen. Een andere stem met hetzelfde verhaal?

Opnieuw manifest van burgemeesters: legaliseer cannabis!

23 september 2021 Nieuws
De overheid moet veel meer doen tegen ondermijnende criminaliteit, vinden bijna veertig burgemeesters die daarover een manifest hebben ondertekend. De burgemeesters willen dat het onderwerp prominent op de politieke agenda van het nieuwe kabinet komt te staan. Het rapport is gepubliceerd op de dag…

Partijen 2e kamer 2021

Verkiezingsprogramma DENK 2021-2025 Denk anders Gedoogbeleid rondom cannabis reguleren, gecombineerd met een stevig ontmoedigingsbeleid. Geen enkele vorm van...

Lees meer...