TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 17 MAART 2021

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) - Verkiezingen EP 2019

Artikelindex

cannabis kieswijzer VVD480x280

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De VVD wil van de vreemde situatie af dat cannabisverkoop aan de voordeur wordt gedoogd maar dat de inkoop illegaal is. Het beleid moet slimmer gereguleerd worden. Wat dat "slimmer reguleren" dan is wordt niet gezegd. Wel dat de herinrichting landelijk moet gebeuren en dat (de afzonderlijke) gemeenten moeten stoppen met experimenteren met wietteelt.

Het Europese VVD verkiezingsprogramma 2019 “Focus en lef focust bij eerste hoofdstuk vooral op veiligheid & defensie (dus ook drugsbestrijding - red.) : 

Europa ondersteunt landen om nationale veiligheidsdiensten, politie en openbaar ministerie te versterken. ‘Zwakke schakels in Europa vergroten de veiligheidsrisico’s. Waar de kwaliteit van nationale diensten onvoldoende is, stelt Europa experts en middelen ter beschikking om dit te versterken. Voorwaarde voor steun is het effectief terugdringen van corruptie. Europa investeert in diensten die extra kosten maken om snel informatie uit te wisselen’. 
-De aanpak van witwassen, fraude en belastingontduiking krijgt meer prioriteit.‘Verdachte geldstromen zijn vaak een ingang om zware criminaliteit en terrorisme op te sporen. In Europa werken politie- en opsporingsdiensten nauwer samen met banken, belastingdiensten en fiscale opsporingsdiensten. Deze zijn verplicht verdachte transacties te melden en worden hieraan gehouden’. p.10

Betreft landbouw stelt “Focus en lef”: 

Europa vervangt inkomenssubsidies stapsgewijs door investeringen in efficiënte en duurzame productiemethoden.Nederlandse boeren zijn vol nieuwe ideeën, bijvoorbeeld door het inzetten van insecten, satellietgegevens en drones. Europa investeert in deze ecologische en technologische innovaties in plaats van vast te houden aan inkomensondersteuning. Plattelandsontwikkeling is een lokale taak en hoeft niet langer Europees te worden gefinancierd.
-Europa investeert in biotechnologie. Indien dit bijdraagt aan doelen als duurzaamheid, voedselveiligheid en plantgezondheid stimuleert Europa nieuwe veredelingstechnieken, zoals CRISPR-Cas. Wel moet een ethische discussie plaatsvinden over hoe ver we gaan in het aanpassen van DNA. Europa past standaarden aan om innovatie op een ethische manier mogelijk te maken. p.17-18

Alliance of Liberals and Democrats for Europe

Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE) - Alliance of European Liberals and Democrats (ALDE)

De Partij van de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE) is een transnationale, overkoepelende partij van liberalen. De ALDE, voorheen ELDR, bestaat sinds 1976 als samenwerkingsverband en werd in 1993 een zelfstandige Europese partij. Er zijn bijna 60 partijen bij de ALDE aangesloten, waaronder de Nederlandse partijen VVD en D66, de Britse Liberal Democrats, de Duitse Freie Demokratische Partei (FDP) en de Deense partijen Venstre en Radikale Venstre.

Opnieuw manifest van burgemeesters: legaliseer cannabis!

23 september 2021 Nieuws
De overheid moet veel meer doen tegen ondermijnende criminaliteit, vinden bijna veertig burgemeesters die daarover een manifest hebben ondertekend. De burgemeesters willen dat het onderwerp prominent op de politieke agenda van het nieuwe kabinet komt te staan. Het rapport is gepubliceerd op de dag…

Partijen 2e kamer 2021

Verkiezingsprogramma DENK 2021-2025 Denk anders Gedoogbeleid rondom cannabis reguleren, gecombineerd met een stevig ontmoedigingsbeleid. Geen enkele vorm van...

Lees meer...