TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 17 MAART 2021

Cannabis stemwijzer

Deze stemwijzer is gemaakt in opdracht van Stichting Maatschappij en Cannabis om een online-stemadvies over cannabis mogelijk te maken voor de Tweede Kamerverkiezing op 17 maart 2021. Klik hier of op het logo om naar de cannabis-stemwijzer te gaan.

WhatsApp Image 2021 03 02 at 21.46.52 1

Partij van de Arbeid (PvdA) - Verkiezingen TK 2012

Artikelindex

Verkiezingen 12 september 2012

www.pvda.nl

Verkiezingsprogramma "Nederland sterker en socialer "

Citaten uit het verkiezingsprogramma

ONZE KEUZES VOOR EEN VEILIG NEDERLAND

3. Drugsoverlast en alcoholmisbruik aanpakken.

Het gedoogbeleid aan de achterdeur van de coffeeshop veroorzaakt overlast in buurten. Het leidt tot illegale thuisteelt en trekt georganiseerde criminaliteit aan. Dit gaan we doen:

 • De wietteelt willen we reguleren en de coffeeshops behandelen als horecabedrijf. Strikte handhaving van de shops en voorlichting aan jongeren over drugs blijft nodig. Op producten in de coffeeshops wordt accijns geheven.
 • Een wietpas is een schijnoplossing die het land niet veiliger maakt. Daarom schaffen we de wietpas af.
 • Regionale experimenten met gereguleerde teelt worden opgezet.
 • Het succesvolle beleid voor begeleide heroïneverstrekking wordt voortgezet in die gemeenten waar dit nodig is.
 • Mensen die zich bij herhaling schuldig hebben gemaakt aan openbaar dronkenschap in het uitgaansleven krijgen voor langere tijd een gebiedsverbod. De kosten van vernielingen worden verhaald op de daders.
 • Een van de grootste bedreigingen van de gezondheid is het alcoholmisbruik onder jongeren. Ouders hebben hierin de eerste en grootste verantwoordelijkheid. Winkeliers en horeca die verstrekken aan mensen onder de leeftijdsgrens of doorschenken bij dronkenschap, worden fors beboet. Gemeenten worden ondersteund bij hun handhaving en preventietaken.
 • De leeftijdsgrens gaat ook voor zwakalcoholische dranken van 16 naar 18 jaar.

Citaten van de partijwebsite.

'Weg met de wietpas!' Zo luidt de korte, maar krachtige boodschap van het Maastrichtse kandidaat-Tweede Kamerlid (nr. 32 op de PvdA-lijst) Manon Fokke in een speciaal verkiezingspotje van haar partij. (5 september 2012)

door Lea Bouwmeester op 18 augustus 2012
 
De Partij van de Arbeid wil de bestaande coffeeshops vervangen door zogeheten wietwinkels. Deze verkooppunten van cannabis worden legale ondernemingen, maar moeten straks wel voldoen aan duidelijke en strenge regels. Zo wordt wiet legaal, moet iedereen, ook buitenlanders, van 18 jaar en ouder toegang krijgen, zijn de winkels vergunningsplichtig en moeten de eigenaren net als bij tabaks- en drankwinkels btw en accijns gaan afdragen. Daarmee verdwijnt de wietpas. Dit zijn de belangrijkste punten uit het plan voor de wietsector dat ik vandaag presenteer in Maastricht.

Sinds de invoering van de wietpas door het kabinet-Rutte ondervinden omwonenden van coffeeshops veel meer overlast van coffeeshops dan voorheen. De handel is door de invoering van de wietpas deels naar de straat verplaatst en is minder zichtbaar voor politie en gemeenten, waardoor de criminaliteit is toegenomen. Juist door de teelt en verkoop van de wiet te legaliseren en te reguleren, kan de sector uit de schimmige wereld van de criminaliteit worden gehaald.De praktijk toont dat de behoefte aan wiet bestaat en dat die niet verdwijnt door wiet geheel te verbieden. Beter is het om de sector aan streng toezicht te onderwerpen. Wij willen de wiet uit de Opiumwet halen en in een eigen Wietwet onderbrengen. De teelt, handel en verkoop van cannabis moet strikt worden gereguleerd. Daarbij nemen we de Drank- en Horecawet of Tabakswet als voorbeeld.In de Wietwet komt onder meer te staan dat de teelt wordt gereguleerd en hoe hoog het gehalte aan THC (de werkzame stof) mag zijn en worden er eisen gesteld aan de verpakking. Ook komt er betere voorlichting aan jongeren. Verder worden er eisen gesteld aan de locatie en worden wietwinkels vergunningsplichtig. Wat de PvdA betreft mogen winkeleigenaren vooraf gescreend worden. Het toezicht ten slotte vindt plaats door de Voedsel- en Warenautoriteit.

Softdrugs. Softdrugsgebruik moet worden ontmoedigd vanwege de risico's voor de gezondheid. Het huidige beleid leidt tot illegale thuisteelt, grootschalige georganiseerde teelt en –criminaliteit en overlast op straat. Door ook de teelt en de inkoop door coffeeshops te reguleren en tegelijk korte metten te maken met illegale teelt, kan overlast in wijken worden voorkomen en wordt de coffeeshop uit het criminele circuit gehaald. Dan kunnen er ook kwaliteitseisen aan cannabis worden gesteld.

De verkoop van cannabis wordt in Nederland gedoogd, maar de coffeeshopeigenaren mogen cannabis niet inkopen. Daardoor zijn zij gedwongen cannabis in te kopen binnen het criminele circuit. Dit werkt grootschalige teelt door georganiseerde criminaliteit in de hand en veroorzaakt overlast door thuisteelt. Daarbij is er hierdoor geen zicht op de schadelijkheid van cannabis en kan de coffeeshop niet goed worden gereguleerd.

De PvdA wil kwetsbare mensen - zoals jongeren - beschermen tegen schadelijke gevolgen van genotsmiddelen, waaronder softdrugs. De PvdA kiest voor een evenwichtig beleid dat onderscheid maakt tussen mensen die zelf een afweging kunnen maken om softdrugs te gebruiken en de meest kwetsbare mensen die bescherming nodig hebben.

Onze oplossingen

 • Een wietpas is een schijnoplossing die het land niet veiliger maakt, maar juist de overlast op straat vergroot en criminelen meer kansen biedt. Daarom zijn wij tegen de wietpas.
 • Problematisch gebruik van softdrugs, bij met name jongeren, moet worden voorkomen. Het moet zo vroeg mogelijk herkend en in samenhang met andere problemen (bijvoorbeeld psychiatrische problematiek) behandeld worden.
 • Regionale experimenten met gereguleerde teelt worden opgezet.
 • De coffeeshop moet een normale onderneming worden: teelt, inkoop, verkoop en gebruik moeten worden gereguleerd en gecontroleerd. De maximaal toegestane handelsvoorraad moet worden verhoogd en gekoppeld aan fiscale opgave. We houden vast aan een aankoophoeveelheid van (maximaal) vijf gram cannabis per persoon per dag. Daarbij blijven we draagvlak zoeken voor een Europees softdrugsbeleid en stellen we kwaliteitseisen aan cannabis en zullen dit controleren.
 • Illegale teelt, handel en export en de overlast en criminaliteit die daarmee gepaard gaan moet onverminderd hard aangepakt worden!
Citaten uit het drugsdebat (1 & 28 maart 2012).
 
- De PvdA wil het goede van softdrugs behouden en het slechte uitbannen. Daarom wil de PvdA de keten van teelt, inkoop, verkoop en gebruik van softdrugs zo organiseren dat er geen ruimte meer is voor overlast, criminaliteit en gezondheidsschade. Hiervoor is maatwerk nodig. Dé blower bestaat niet, dé coffeeshop bestaat evenmin en dé gemeente ook niet. Maatwerk werkt. Geen blauwdruk dus vanuit Den Haag.
- De Partij van de Arbeid vindt dat er veel meer werk moet worden gemaakt van het voorkomen bij jongeren van het gebruik van genotsmiddelen in brede zin, in dit geval van softdrugs. Bij jongeren moet het gebruik worden voorkomen.
- De Partij van de Arbeid vindt dus dat de voorlichting verplichtend moet worden.
 

Noot van de redactie: Mevrouw Bouwmeester staat  op de kieslijst voor de komende verkiezingen. De vraag is of de PvdA voldoende stemmen haalt om mevrouw Bouwmeester in de Kamer te laten terugkeren. Als zij niet terugkomt zal een andere woordvoerder van de PvdA haar plek innemen. Een andere stem met hetzelfde verhaal.

 

NIEUWS

Nieuw: de cannabis-stemwijzer

03 maart 2021 Nieuws
Stichting Maatschappij en Cannabis heeft dit jaar een primeur! Naast de vertrouwde Cannabis Kieswijzer is er in het kader van de Tweede Kamerverkiezing van 15-17 maart 2021 nu ook een heuze cannabis-stemwijzer! Dit in het kader van het verkiezingsoffensief in samenwerking met VOC Nederland's…

Partijen 2e kamer 2021

Verkiezingsprogramma DENK 2021-2025 Denk anders Gedoogbeleid rondom cannabis reguleren, gecombineerd met een stevig ontmoedigingsbeleid. Geen enkele vorm van...

Lees meer...