TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 17 MAART 2021

stemwijzer

Partij van de Arbeid (PvdA) - Verkiezingen TK 2017

Artikelindex

Verkiezingsprogramma EEN VERBONDEN SAMENLEVING

Justitie en rechtstaat: doelgericht en toegankelijk  • Wietteelt wordt legaal. Dat geeft ons controle over de sterkte van cannabis en hasj en maaktNederland veiliger omdat het verdienmodel voor drugsbendes wegvalt. Het levert ook accijnsinkom-sten op en bespaart honderden miljoenen op (onnodige) politie en justitiecapaciteit. Harddrugs blijvenverboden vanwege het gevaar voor de volksgezondheid. Het laten testen van de harddrugs moet stan-daard mogelijk zijn op dancefeesten en in uitgaansgebieden.

Gelijke kansen op gezondheid  • Preventieve maatregelen die de gezondheid vergroten willen wij onderbrengen in het basispakket.We investeren met verzekeraars in preventieve maatregelen zoals meer bewegen, stoppen metroken en gezonder eten. Preventieve programma’s in buurten en wijken ter bevordering van degezondheid van kinderen en hun ouders krijgen ook steun. Wij spannen ons in voor meer bewust-wording omtrent roken, drank en drugs bij volwassenen. Kinderen tot 18 jaar beschermen we hierexpliciet tegen.

Van de PvdA website

Onder standpunten op de site van PvdA staat het volgende onder softdrugs.

Ons softdrugsbeleid vraagt een realistische koers.

Het huidige softdrugsbeleid, waarbij de verkoop van softdrugs wordt gedoogd maar de wietteelt verboden is, werkt criminaliteit in de hand. In ons verkiezingsprogramma zeggen we daarom dat wietteelt legaal moet worden. Dat geeft ons controle over de sterkte van cannabis en hasj en het maakt Nederland veiliger omdat het verdienmodel voor drugsbendes wegvalt. Het levert ook accijnsinkomsten op en bespaart honderden miljoenen op (onnodige) politie en justitiecapaciteit. En het haalt coffeeshops uit het criminele circuit.

Geef de wietexperimenten een eerlijke kans

Een commissie van gerenommeerdere wetenschappers heeft een helder en goed onderbouwd advies gegeven over hoe een experiment kansrijk kan worden. In de afgeknepen plannen van het kabinet zit de mislukking nu ingebakken. Er moeten meer gemeenten mee doen, meer verkooppunten komen en er een ruime keus cannabissoorten zijn. En als het experiment een succes is dan moet het niet gestopt worden maar juist verder gaan.

Geef het experiment een serieuze kans van slagen, zodat we lessen kunnen trekken en drugscriminaliteit kunnen bestrijden.

Maar in plaats van serieus na te denken over hoe we een einde kunnen maken aan het kromme gedoogbeleid, dreigt de coalitie nu zich nu te verliezen in een experiment dat om de lieve vrede te bewaren een onwerkbaar slap compromis is geworden. Mijn oproep: neem dit advies volledig over. Start de experimenten en sta open voor de uitkomsten. Geef het experiment een serieuze kans van slagen, zodat we lessen kunnen trekken en drugscriminaliteit kunnen bestrijden. Zodat je zeker kan zijn van een veilige buurt. Lees meer.

Na dit standpunt zijn nog wat oudere artikelen over de standpunten van de PvdA te vinden.

NIEUWS

Nieuw: Cannabis Stemwijzer

10 februari 2021 Nieuws
Stichting Maatschappij en Cannabis heeft dit jaar een primeur! Naast de vertrouwde Cannabis Kieswijzer is er in het kader van de Tweede Kamerverkiezing van 15-17 maart 2021 nu ook een heuze Cannabis Stemwijzer! Dit in het kader van het verkiezingsoffensief in samenwerking met VOC Nederland's…

Partijen 2e kamer 2021

JEZUS LEEFT wil forse maatregelen tegen alles dat het leven direct of indirect kan beschadigen. Daarbij denkt de partij aan uitgebreidde...

Lees meer...

Verkiezingsprogramma DENK 2021-2025 Denk anders Gedoogbeleid rondom cannabis reguleren, gecombineerd met een stevig ontmoedigingsbeleid. Geen enkele vorm van...

Lees meer...