Record aantal (81) geregistreerde partijnamen Tweede Kamerverkiezing

Nieuwsbericht | 22-12-2016

De Kiesraad heeft op 21 december 2016 18 nieuwe partijnamen (aanduidingen) ingeschreven in het register voor de Tweede Kamerverkiezing van 15 maart 2017. Daarmee is het definitieve aantal geregistreerde partijnamen voor deze verkiezing 81. De partijnaam komt op het stembiljet te staan.

Moderniseringsslag cannabisbeleid - Coffeeshops zijn onmisbare schakel

Den Haag, 8 juni 2016

Coffeeshops zijn onderdeel van de oplossing, stellen 232 coffeeshopondernemers uit heel Nederland in een reactie op de resolutie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om het cannabisbeleid te moderniseren. Het denkbeeld dat het gedoogbeleid failliet is en de coffeeshop toe aan vervanging, delen de coffeeshops niet.

Het coffeeshopbeleid is verre van ideaal. Een moderniseringsslag is hard nodig. Coffeeshopondernemers willen betrokken worden bij het bedenken van hervormingen. Zij hebben veel kennis en praktijkervaring en zijn daarom een onmisbare partij bij gesprekken die beleidsbepalers daarover voeren. Het denkbeeld dat het gedoogbeleid failliet is gaat voorbij aan de bestaande cannabiscultuur in ons land. De coffeeshop is in de afgelopen 40 jaar uitgegroeid tot een veilige, vertrouwde plek voor Nederlandse cannabisconsumenten. Coffeeshops hebben nu en in de toekomst een belangrijke functie.

Opvallend is dat bijna de helft van de coffeeshops de brief aan de VNG-leden heeft ondertekend. Nog nooit zaten zoveel coffeeshops op één lijn. Woordvoerster Myranda Bruin, coffeeshoponderneemster in Rotterdam: “Coffeeshops werken met gekwalificeerd personeel en streven naar een goede relatie met de buurt en het lokaal bestuur. We geven voorlichting over de risico’s van cannabis en ontzeggen minderjarigen de toegang. Daarmee leveren wij een positieve bijdrage aan het beschermen van de volksgezondheid en vervullen wij een belangrijke functie in het verbeteren van het maatschappelijke en sociale klimaat in de gemeenten waarin we actief zijn. De coffeeshop is een geïntegreerd onderdeel van onze samenleving.”

Lees meer...

Minister van Veiligheid en Justitie dhr. Opstelten: "Het leven van een minister is ook een kwestie van tellen."(Algemeen overleg Georganiseerde criminaliteit,Vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie Tweede Kamer, 12 februari 2015)

De heer Segers (ChristenUnie): (...) soms is politiek ook het tellen van meerderheid en minderheid. Ik tel een meerderheid voor handhaving van een stringent coffeeshopbeleid. Er is een meerderheid die de minister daarin wil steunen. Wat mij betreft maakt de minister daar gebruik van. (Algemeen overleg Coffeeshopbeleid, Vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie Tweede Kamer, 3 juli 2013)

Tel mee met Opstelten - Wie steunen mij in de Eerste Kamer (75 zetels)?

De "cannabisonvriendelijke" meerderheid: 41 zetels = VVD (16 zetels) + CDA (11 zetels) + PVV (10 zetels) +ChristenUnie (2 zetels) + SGP (1 zetel) + OSF (1 zetel).De "cannabisvriendelijke" minderheid: 34 zetels =  PvdA(14 zetels) + SP (8 zetels) + D66 (5 zetels) + GroenLinks (5 zetels) + 50PLUS (1 zetel) + PvdD (1 zetel).

Het wetsvoorstel 32 842 (wijziging van de Opiumwet om alle handelingen die illegale hennepteelt voorbereiden en bevorderen strafbaar te stellen met een gevangenisstraf tot 3 jaar of een geldboete) is op 11 november 2014 bij hoofdelijke stemming met 39 stemmen voor (van VVD, CDA, PVV, ChristenUnie, SGP en OSF) en 31 stemmen tegen (van PvdA, SP, D66, GroenLinks 50PLUS en PvdD) aangenomen. Dit zijn 70 van de 75 Eerste Kamerzetels: 5 Eerste Kamerleden hadden zich wegens ziekte of verblijf elders afgemeld.

Tel mee met Opstelten - Wie steunen mij in de Tweede Kamer (150 zetels)?

De "cannabisonvriendelijke" meerderheid (tegen experimenten met gereguleerde en gecertificeerde hennepteelt t.b.v. coffeeshops):77 zetels = VVD (41 zetels) + CDA (13 zetels) + PVV (12 zetels) + ChristenUnie (5 zetels) + SGP (3 zetels), Groep Bontes/van Klaveren (2 zetels), Van Vliet (1 zetel).De "cannabisvriendelijke" minderheid (voor experimenten met gereguleerde en gecertificeerde hennepteelt t.b.v. coffeeshops): 73 zetels = PvdA (36 zetels) + SP (15 zetels) + D66 (12 zetels) +GroenLinks (4 zetels) + PvdD (2 zetels) + 50PLUS (1 zetel) + 50PLUS/Klein (1 zetel) + Groep Kuzu/Öztürk (2 zetels - de redactie neemt aan dat deze groep, onlangs uit de PvdA gestapt, het standpunt van de PvdA aangaande gedoogde experimenten trouw zal blijven).

24077-323 Motie d.d. 16 oktober 2014 - Motie van de leden Berndsen-Jansen (D66) en Van Nispen (SP) over een proef met gereguleerde en gecertificeerde hennepteelt ten behoeve van coffeeshops73 Voor - 50PLUS, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD, SP. 77 Tegen - PVV, CDA, Groep Bontes/Van Klaveren, ChristenUnie, SGP, VVD, Van Vliet. De motie is verworpen.

Dit is alles